top of page
  • Protect Children

Skydda Barn kommer att ta fram forskningsbaserade rekommendationer för teknologiföretag

Uppdaterat: 10 apr.

AKTUELLT


Idag, den 3 april 2023, lanserar Skydda Barn ett nytt projekt som strävar till att bedriva innovativ forskning för att ta itu med sexuell exploatering och övergrepp mot barn på nätet. Projektet har ett starkt fokus på att ta fram handlingsbara rekommendationer för teknologiindustrin för att förebygga användning av övergreppsmaterial (CSAM).


I projektet kommer Skydda Barn rf att arbeta i starkt samarbete med partners:


Red PaPaz - icke-statlig organisation som förespråkad skydd av barns och ungdomars rättigheter i Colombia och Latinamerika

Juha Nurmi – Doctor of Science and Technology, expert på cyberbrottslighet och dark web-infrastruktur

Mikko Aaltonen – Professor i kriminologi in Östra Finlands universitet

 

Projektet finansieras av Tech Coalition #SafeOnline Research Fund. End Violence Safe Online initiativet, i nära samarbete med finansieringsmottagare och partners, leder globala ansträngningar för att göra internet säkert för barn genom att investera för påverkan i program som fungerar och generera bevis för att informera förespråkande och kollektiva åtgärder.
Förbättra hjälpsökande beteenden hos online-förövare som använder övergreppsmaterial


Inom projektet kommer Skydda Barn att undersöka en skillnad mellan tre urval av populationer: CSAM-användare som har hjälpsökande motivation, som inte har någon hjälpsökande motivation och som aktivt söker hjälp för att definiera faktorer som påverkar viljan att söka hjälp för olagligt och / eller skadligt beteende.


Datan för denna forskning kommer att samlas in direkt från anonyma CSAM-förövare med hjälp av ReDirection-undersökningsenkäterna. Enkäterna "Help Us to Help You" och "No Need for Help" placeras på den mörka webben och erbjuds för användare som söker efter CSAM med vissa nyckelord. Undersökningarna samlar in data från två målgrupper – de med hjälpsökande motivation och de utan den. Forskningen kommer att fokusera på engelska och spanska svar – de två största språkgrupperna av respondenter. För att nå CSAM-förövare som redan aktivt söker hjälp kommer Skydda Barn att utveckla en ytterligare enkät och bifoga den i slutet av ReDirection Self-Help-programmet.


Förstå vägarna som användare av övergreppsmaterial följer till den mörka webben


Ett annat område i projektets fokus är att undersöka vägar som användare av övergerppsmaterial följer från den öppna webben till att söka efter CSAM på den mörka webben. Skydda Barn kommer att utforska var användarna stötte på CSAM för första gången, hur och varför de bytte till den mörka webben för att lära sig hur teknologiplattformar kan förhindra CSAM-användare från att eskalera deras olagliga beteende. Data för denna del av projektet kommer också att samlas in direkt från användare av övergreppsmaterial på den mörka webben på engelska och spanska genom att lägga till nya, relevanta frågor till ReDirection-enkäterna.
Ny forskning kommer att öka erkännandet inom teknologiindustrin av förekomsten av brott relaterade till övergrepps som förekommer på eller underlättas av teknologiplattformar. I projektet kommer Skydda Barn att undersöka beteendet hos CSAM-förövare och ge tillgång till interventionsresurser för teknologiföretagen för att underlätta hjälpsökande beteende och förebygga ytterligare brott mot barn.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad med projektetComments


bottom of page