top of page
  • Protect Children

2KNOW projektets Kick-Off Konferens i Helsingfors

Uppdaterat: 10 apr.

BLOGGINLÄGG


Skydda Barn startar det nya 2-åriga EU-finansierade projektet 2KNOW på vårt kontor i Helsingfors tillsammans med samarbetspartners Östersjöstaternas råd och Östra Finlands universitet.

I bilden, från vänster till höger: Kirsi Honkalampi, Hanna Lahtinen, Valeriia Soloveva, Tegan Insoll, Olivia Lind Haldorsson, Laura Daoud, Katariina Leivo, Nina Vaaranen-Valkonen, Anna Ovaska.


Hanna Lahtinen och Kirsi Honkalampi från Östra Finlands universitet.


Olivia Lind Haldorsson och Laura Daoud från Östersjöstaternas råds Children at Risk enhet.


Anna Ovaska, Nina Vaaranen-Valkonen, Tegan Insoll, Katariina Leivo, och Valeriia Soloveva från Skydda Barn.

Projekt 2KNOW syftar till att förbättra datainsamlingen om våld mot barn på nätet och erbjuda en skalbar modell för stödgrupper för föräldrar och vårdnadshavare till barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet.


Projekt 2KNOW finansieras av Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (CERV) inom ramen för 2022 års ansökningsomgång för att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld och våld mot barn (CERV-2022-Daphne).


Commentaires


bottom of page