top of page
  • Protect Children

Turvallisesti #Digiliikenteessä lyhytelokuva

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

VIDEO


Osana Suojellaan Lapsia ry:n Turvallisesti #Digiliikenteessä projektia julkaistu tietoiskumainen lyhytelokuva korostaa turvallisen aikuisen läsnäolon tärkeyttä lasten ja nuorten digiarjessa.


Digiturvataitokasvatus on tärkeä osa ennaltaehkäisevää lasten suojelutyötä. Suomessa liikenneturvallisuus on ollut osa arkipäivää jo vuosikymmenien ajan ja liikenneturvallisuuteen liittyviä taitoja opetetaan ja harjoitellaan jo varhain. Suomalaisilla pienilläkin lapsilla on varsin hyvät liikenneturvallisuustaidot, mutta digiliikenteen osalta lapset tarvitsevat lisää mediakasvatusta ja digiturvataitoja. Arkemme on mitä enenevässä määrin digiarkea ja niin lasten kuin aikuistenkin on tärkeää osata liikkua turvallisesti myös digiliikenteessä.


Lyhytelokuva sopii erinomaisesti yhdessä katsottavaksi lapsen kanssa, alustuksena keskustelulle digiarjesta ja digiturvataidoista.

bottom of page