top of page
  • Protect Children

Suojellaan Lapsia ry osallistui Euroopan laajuiseen Justice Initiative konferenssiin Pariisissa

BLOGIKIRJOITUSSuojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen osallistui Pariisin kaupungintalolla Ranskan Justice Initiative organisoimaan Euroopan laajuiseen lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen konferenssiin.


Konferenssissa kuultiin niin asiantuntijoita, päättäjiä kuin selviytyjien itse esittämiä todistajalausuntoja. Konferenssin digitaalisella näytöllä oman hiljaisen todistajalausuntonsa antoivat myös ”Shame- European stories” kuvanäyttelyyn osallistuneet selviytyjät, mukaan lukien myös neljä Suojellaan Lapsia ry:n Meidän Äänemme ryhmän jäsentä. Lue lisää Meidän Äänemme- selviytyjäryhmästä täältä.


Justice Initiative -oikeusaloitteessa kiinnitetään kollektiivisesti huomiota historian vaiettuihin tapahtumiin ja väkivallan uhrien kokemuksiin. Menneisyyden tapahtumia käsittelemällä voimme vahvistaa tulevaisuudessa sekä lasten suojelua että lasten ja uhrien oikeuksien toteutumista Euroopan laajuisesti.


Suojellaan Lapsia johtaa Justice Initiative –oikeusaloitehankkeen työtä Pohjoismaissa. Tavoitteenamme on vahvistaa kaltoinkohtelun ja seksuaaliväkivallan uhrien oikeuksia sekä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä pitkällä aikavälillä Pohjoismaissa. Toiminnassamme tuomme vahvasti esiin selviytyjien äänen ja viisauden kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Lue lisää Justice Initiative toiminnastamme täältä.bottom of page