top of page
  • Protect Children

Suojellaan Lapsia ry nimitetty Lanzaroten komitean toiminnan tarkkailijaksi

AJANKOHTAISTA

42. täysistunnossaan, Strasbourgissa 11.–13. kesäkuuta 2024, Lanzaroten sopimuksen täytäntöönpanoa valvova Lanzaroten komitea nimitti Suojellaan Lapsia ry:n yhdeksi Lanzaroten komitean toiminnan tarkkailijaksi (observer). 


Tämä tunnustus on merkittävä saavutus Suojellaan Lapsia ry:lle ja korostaa yhdistyksemme omistautumista ja toimia lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi. Tämä rooli tarjoaa yhdistyksellemme mahdollisuuden osallistua Lanzaroten komitean neuvotteluihin ja edistää kansainvälisiä toimia lasten suojelemiseksi ja tehokkaampien toimenpiteiden kehittämiseksi.  


”Olemme syvästi kiitollisia Lanzaroten komitealle järjestömme nimityksestä. Olemme sitoutuneita tukemaan komitean toimintaa laajan lainopillisen osaamisemme sekä holistisen, tieteelliseen tutkimukseen perustuvan lähestymistapamme avulla lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi”, toiminnanjohtajamme Nina Vaaranen-Valkonen kommentoi.
Euroopan neuvosto, Lanzaroten komitean 42. täysistunto

Näkemyksiä Lanzaroten komitean 42. täysistunnosta


Toiminnanjohtajamme Nina Vaaranen-Valkonen sekä projektijohtajamme ja lainopillinen asiantuntijamme Anna Ovaska osallistuivat Lanzaroten komitean 42. täysistuntoon, jossa he esittivät viimeisimpiä tutkimustuloksiamme ja näkemyksiämme verkkovälitteisen lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemisestä. Vaaranen-Valkonen ja Ovaska jakoivat erityisesti keskeisiä havaintoja tutkimusraportistamme Statutes of Limitations and Sexual Violence Against Children: Findings from the Global ‘Our Voice’ Survivor Survey with a Case Study on Finnish Survivors’ Experiences. Tutkimusraportti käsittelee lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneiden selviytyjien kokemuksia koetun väkivallan ilmitulosta sekä esittelee täysi-ikäisten selviytyjien vastauksia eurooppalaisen Justice Initiative -oikeusaloitteen tukemaan Meidän Äänemme -selvitykseen lapsuuden seksuaaliväkivallasta, keskittyen erityisesti tapaustutkimukseen suomalaisten selviytyjien kokemuksista.


Sekä tutkimusraporttimme että Meidän Äänemme -selvitys sisällytettiin juuri hyväksyttyyn Lanzaroten komitean lausuntoon Lanzaroten sopimuksen 33 artiklasta, johon sisältyy vanhentumisaikaa koskevan säännöksen (Statute of Limitation) vaatimukset ja suositukset sen täytäntöönpanosta.  
Suojellaan Lapsia ry


Suojellaan Lapsia ry on Helsingissä sijaitseva, lasten oikeuksien edistämiseen keskittyvä voittoa tavoittelematon yhdistys, joka työskentelee kansainvälisesti kaiken lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan lopettamiseksi. Hyödynnämme kokonaisvaltaista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa lähestymistapaa ongelman käsittelemiseksi moninaisista näkökulmista. Tuemme uhreja, selviytyjiä ja perheitä, tarjoamme tietoa sekä opetamme olennaisia taitoja lapsille ja nuorille oman turvallisuuden edistämiseksi niin verkkoympäristöissä kuin fyysisissä ympäristöissä, kehitämme ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä rikoksentekijöille sekä teemme innovatiivista tutkimusta ongelman laajuuden ymmärtämiseksi.  


Tutustu tarkemmin Suojellaan Lapsia ry:n toimintaan: https://www.suojellaanlapsia.fi/

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page