top of page
  • Protect Children

Suojellaan Lapsia ry mukana Yhdenvertaisuusvaltuutetun järjestötapaamisessa

Päivitetty: 28. lokak. 2022

AJANKOHTAISTA


Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen osallistui yhdessä noin 20 muun järjestöedustajan kanssa Suomen yhdenvertaisuusvaltuutetun, naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan Kristina Stenmanin organisoimaan järjestötapaamiseen ja kuulemiseen 25 lokakuuta. Raportoija tekee merkittävää työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Hän seuraa aktiivisesti muun muassa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja ilmiön tilannetta Suomessa sekä arvioi säännöllisesti ennaltaehkäisyn toimintaperiaatteita ja toimia, raportoiden niistä Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmälle-

Ennen tapaamista, Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijat antoivat raportoijalle lausunnon painottaen lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn merkitystä sukupuolittuneen väkivallan torjumiseksi. Yhdistyksen tuottaman selvityksen mukaan verkkovälitteiset lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat Suomessa tilastollisesti lisääntyneet. Myös järjestökuulemisessa erityisasiantuntija Vaaranen-Valkonen nosti vahvasti esiin tilastot ja korosti ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä. Vaaranen-Valkonen myös toivoi yhdenvertaisuusvaltuutettu Stenmanin huomioivan ilmiön tulevina vuosina, jotta yksikään lapsi ei joutuisi seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan uhriksi.Suojellaan Lapsia ry tuottaa merkittävää ja kansainvälisesti erittäin arvostettua tutkimustietoa lapsiin kohdistuvista verkkovälitteisistä seksuaalirikoksista. Yhdistyksen kehittämä innovaatio ja ReDirection tutkimuskyselyinterventio lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käyttäjille on ollut kansainvälisesti menestys. Tutkimuskyselyyn on vastattu jo yli 20 000 kertaa. Tutkimustulokset osoittavat selkeästi, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat sukupuolittunutta väkivaltaa. Noin 43 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi katsovansa kuvamateriaalia 4-13- vuotiaista tytöistä, kun taas noin 20 % kertoi katsovansa materiaalia 4-13- vuotiaista pojista. ReDirection tutkimuksen mukaan laittoman lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käyttö lisää merkittävästi käyttäjän riskiä syyllistyä vakavampiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Noin 40 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi kohtaktoivansa eli grroomaavansa lapsia laitonta kuvamateriaalia käytettyään.


Suojellaan Lapsia ry tekee vahvaa vaikuttamistyötä lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Yhdistys edistää niin lasten, uhrien, seliviytyjien sekä perheiden oikeuksia. Yhdistyksemme erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen ja lainopillinen asiantuntija Anna Ovaska on nimetty vuosiksi 2022-2025 useisiin Ministeriön johtamiin työryhmiin, jotka keskittyvät edistämään lapsen oikeuksia sekä lapsiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyä. Lue lisää vaikuttamistyöstämme täältä.

bottom of page