• Protect Children

Verkkovälitteinen lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta Suomessa

Päivitetty: 15. heinäk.

RAPORTTIVerkkovälitteinen lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta Suomessa - Tilastoja rikoksista ja rikoksentekijöistä


Tämä raportti keskittyy lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan, ilmiön laajuuteen sekä erityisesti verkkovälitteisiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja rikoksen tekijöihin. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kasvussa ja myös suomalaiset lapset joutuvat seksuaalirikosten uhreiksi.
Verkkovälitteinen lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta Suomessa
.
Download • 631KB