top of page
  • Protect Children

Tutkimuskatsaus lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltamateriaalia käyttävien henkilöiden yhteisöistä

Päivitetty: 29. elok. 2022

TIEDOTE 29.8.2022


Helsinki – 29. elokuuta 2022, 00:01 EEST


Suojellaan Lapsia ry:n johtaman ReDirection projektin uusin, yhteistyökumppani Poliisiammattikorkeakoulun tuottama tutkimuskatsaus lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltamateriaalia käyttävien henkilöiden yhteisöistäSuojellaan Lapsia ry:n johtama ReDirection hanke on tuottanut ennennäkemätöntä tietoa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeen uusi, yhteistyökumppani Poliisiammattikorkeakoulun (POLAMK) tuottama tutkimuskatsaus Pimeän verkon pimein puoli: Lapseen kohdistuvan seksuaalisen väkivallan oikeuttaminen pedofiilien verkkoyhteisöissä”on jatkoa laadukkaille tutkimuksille, jotka kaikki osoittavat välittömän tarpeen tehostaa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä.


POLAMK:in tuottama julkaisu ja tutkija, projekti päällikkö Salla Huikurin kirjoittama ainutlaatuinen ja laaja tieteellinen tutkimuskatsaus pimeän verkon CSAM (child sexual abuse material) käyttäjien verkkoyhteisöistä on toteutettu osana Suojellaan Lapsia ry:n johtamaa ReDirection projektia, jota rahoittaa YK:n aloitteesta perustettu End Violence Against Children. Uusi tutkimuskatsaus on jatkoa ReDirection projektin laadukkaille tutkimuksille mm. seksuaaliväkivaltaa käyttävien henkilöiden riskistä syyllistyä vakavampiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ”Risk Factors for Child Sexual Abuse Material Users Contacting Children Online”, Darknet Online Communities of Child Sexual Abusers”,CSAM Users in the Dark Web: Protecting Children Through Prevention”sekä kansalliseen katsaukseen”Verkkovälitteinen lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta Suomessa”.


Tohtori Salla Huikuri tarkastelee tutkimuskatsauksessaan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käyttäjien verkkoyhteisöjä pimeässä verkossa ja avaa, miten yhteisöt oikeuttavat, edistävät ja mahdollistavat lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Tohtori Huikuri toteaa, että tämänkaltaiset verkkoyhteisöt edistävät lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja tutkimuskatsaus tarjoaa arvokasta tietoa poliisiviranomaisille, asiantuntijoille, tutkijoille ja käytännön alalla työskenteleville.


"ReDirection projektissa tuotettu tutkimustieto lisää ymmärrystämme CSAM käyttäjistä, mikä vahvistaa rikosten torjuntaa ja lasten suojelemista seksuaalirikoksilta. Tutkimusprojektimme on loistava esimerkki järjestön ja viranomaisten yhteistyöstä, jonka avulla uusinta tutkimustietoa viedään käytäntöön ja vahvistetaan lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä." painottaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen. Suojellaan Lapsia ry:n tutkimukset ja uusi POLAMK:in tuottama tutkimuskatsaus osoittavat, että CSAM käyttöön liittyy merkittäviä riskejä syyllistyä vakavampiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin, mikä korostaa välitöntä tarvetta tehostaa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä.


Suojellaan Lapsia ry:n ReDirection tutkimuskyselyt CSAM käyttäville henkilöille pimeässä verkossa on käännetty 19 kielelle ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käyttäjien vastauksista koostuva tutkimusaineisto sisältää jo yli 20 000 vastausta. Yhdistys tulee jatkamaan tutkimusaineiston analyysiä ja tiedon lisäämistä lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta.


Uutta tutkimustietoa tekijälähtöisestä lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten ennaltaehkäisystä 5. syyskuuta 2022 kello 15:00 Suojellaan Lapsia, Protect ry:n kansainvälisessä asiantuntijawebinaarissa: Developments in Offender-Focused Prevention of OCSEA. Tapahtuma järjestetään englanniksi ja vaatii rekisteröitymisen.


Lisätiedot:


Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti

+358 40 747 8829

nina.vaaranen-valkonen@suojellaanlapsia.fi


Lainopillinen asiantuntija

+358 400 810 020

anna.ovaska@suojellaanlapsia.fiComentarios


bottom of page