top of page
  • Protect Children

Materiaalit ukrainalaisille lapsille ja lapsiperheille

Päivitetty: 12. kesäk. 2023

MATERIAALIT

Sota Ukrainassa vaikuttaa miljoonien lasten ja lapsiperheiden elämään. Lapselle on tärkeää tarjota konkreettisia keinoja huolten käsittelemiseen sekä tukea heitä tunnetaidossa ja lisätä turvallisuuden tunnetta.

Suojellaan Lapsia on kehittänyt materiaaleja ukrainalaisten lasten ja lapsiperheiden tukemiseksi, mukaan lukien muistipelin, tehtävävihkosen, lastenkirjan sekä ohjeistuksen vanhemmille lasten huolten käsittelemiseksi. Materiaaleja voi hyödyntää niin kotona kuin kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Materiaalit voi ladata maksuttomasti tältä sivulta ukrainaksi sekä muilla kielillä.2022 Suojellaan Lapsia ry., Fun Academy Oy ja Tactic Games Oy Tuttuun muistipeliin pohjautuva peli sopii erinomaisesti tunteiden sanoittamisen opetteluun ja tunteidensääteelyyn liittyvien taitojen harjoitteluun. Peli helpottaa myös traumaattisten tapahtumien, kuten sodan, aiheuttamista tunteista keskustelemista ja lapsen tunteiden käsittelyä.
Kip-miehistö käsittelee huolia – Tehtävävihkonen 2022 Suojellaan Lapsia ry. and Fun Academy Oy

Tämä tehtävävihkonen sopii 4-9-vuotiaille lapsille. Sitä voi lukea yksin tai aikuisen kanssa. Tarina ja tehtävät antavat lapselle keinoja huolen pohtimiseen ja käsittelemiseen.

Isot tunteet tulevat ja menevät- lastenkirja © 2018 Canadian Centre for Child Protection Inc. and New Directions for Children, Youth, Adults & Families

Kirjassa opetetaan lapsille pelon ja traumaattisten tapahtumien jälkeisistä normaaleista kehon reaktioista; taistele, pakene ja jähmety sekä tunteidensäätelytaitoja reaktioiden hallitsemiseksi. Tieto ja ymmärrys pelkojen ja traumojen vaikutuksista helpottaa tunteista keskustelua ja isojen tunteiden säätelyä sekä kehon reaktioiden hallintaa.

Kirja on ladattavissa ukrainaksi, venäjäksi, englanniksi, suomeksi sekä monella muulla kielellä.
Suojellaan Lapsia ry kehittämien Ensin – Sitten korttien avulla voidaan lisätä lapsen turvallisuuden tunnetta. Korttien avulla lapsen on helppo ennustaa mitä tapahtuu seuraavaksi silloinkin, kun yhteistä kieltä ei ole lapsen saapuessa uuteen ympäristöön. Kortit helpottavat kaikkien lasten ymmärtämistä ja edistävät ohjeiden mukaan toimimista erityisesti isojen tunteiden vallitessa, jolloin kognitiiviset toiminnat heikentyvät.

Korttipohja on tuotettu sekä suomeksi että ukrainaksi ja sopii erinomaisesti ryhmiin, joissa on ukrainalaisia lapsia


Huomaa, kuuntele, sanoita – Ohjeistus 2022 Suojellaan Lapsia ry.

Uutiset voivat aiheuttaa lapselle pelkoa ja huolta, ja pienetkin lapset aistivat aikuisten huolen. Huomaa, kuuntele, sanoita – ohjeistus tarjoaa aikuiselle vinkkejä huolestuttavien uutisten ja niiden herättämien ajatusten ja tunteiden käsittelyyn lapsen kanssa. Aikuisen tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta läsnäolon, läheisyyden ja keskustelun avulla.

Ohjeistus on ladattavissa ukrainaksi, venäjäksi, englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi.
Kip- miehistö käsittelee kehonrajoja - Tehtävävihko

2023 Suojellaan Lapsia ry.


Jokaisella lapsella on oikeus kehorauhaan! Kip- miehistö käsittelee kehon rajoja- tehtävävihkon tarina ja tehtävät antavat lapsille mahdollisuuden pohtia kehon rajoja. Lasten on tärkeää oppia, että meillä kaikilla on erilaiset, yhtä arvokkaat kehot. Lasten on myös tärkeä tietää, mitä tehdä, jos joku rikkoo oman kehon rajoja.
 

Haluatko osallistua vapaaehtoistoimintaamme ukrainalaisten lasten ja lapsiperheiden tukemiseksi? Tapoja auttaa on monia, mutta etsimme erityisesti ukrainankielentaitoisia mukaan lapsiperheitä tukevien materiaalien kääntämiseen ja tuottamiseen. Tiedustelut vapaaehtoistoiminnasta: Anna Ovaska, SL ry lainopillinen asiantuntija, järjestölakimies. anna.ovaska@suojellaanlapsia.fi

Comentarios


bottom of page