top of page
  • Matilda Sandvik

Helsingin Sanomat mielipidekirjoitus: Kuule Meidän Äänemme

MIELIPIDE


Suojellaan Lapsia ry:n mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 13.8.2022. Lue mielipidekirjoitus Helsingin Sanomien sivulta tai alta.


Kuule Meidän Äänemme - Väkivallan ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan aina väkivallan kokijoiden ääntä


SATU TAAVITSAINEN kirjoitti (HS Mielipide 8.8.) seksuaalirikoslainsäädännön kehittämistarpeista ja uhrien oikeuksien huomioimisesta. Hän korosti muun muassa seksuaalirikosten vanhenemisen ongelmallisuutta.


Elämme tällä hetkellä kansainvälisesti historiallista, hiljaisuuden rikkovaa muutosta - seksuaaliväkivallasta selvinneitä kuullaan ensimmäistä kertaa lainsäädäntöä kehitettäessä. Selviytyjien johtama, kansainvälinen Brave Movement- liike vaatii muutoksia erityisesti G7- mailta ja Eurooppalainen Justice Initiative- liike Euroopassa.


Suojellaan Lapsia ry johtaa Pohjoismaissa Justice Initiative -liikettä ja nostaa selviytyjien ääntä Suomessa ja Pohjoismaissa. Perustamamme Meidän Äänemme- selviytyjien ryhmän tavoitteena on nostaa esiin väkivallan kokeneiden ääntä ja viisautta. Ryhmään ilmoittautui lyhyessä ajassa merkittävä joukko selviytyjiä ja yhdistyksen toiminnassa kuullaan heidän ajatuksiaan.

"Niin monta uhria, niin monta vaiettua tapausta, niin monta äänetöntä huutoa, niin monta vanhentunutta rikosta - meidän tulee muuttaa rikoslainsäädäntö tuleville sukupolville.” Selviytyjä

Suomessa lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tulee arviolta viranomaisten tietoon vanhenemisajan sisällä vain noin 12 prosenttia. Nykyinen lainsäädäntö on lapsen edun ja uhrien oikeuksien vastainen ja haluamme yhdessä selviytyjien kanssa, että Suomi poistaa muiden Pohjoismaiden lailla lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten syyteoikeuden vanhentumisen. Vanhojen rikosten tutkinta on vaikeaa mutta se ei saa olla este saada oikeutta.

 

Asiantuntija Matilda Sandvik

Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen

Selviytyjä
bottom of page