top of page

Turvallisesti digiliikenteessä

Lasten tulisi oppia digiturvataitoja mahdollisimman varhain. Suojellaan Lapsia ry:n Turvallisesti Digiliikenteessä projekti ja materiaalit on suunnattu lapsille, perheille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, lasten turvallisuuden edistämiseksi digiympäristöissä.

Jokaisella lapsella on oikeus tietoon, oppimiseen ja turvallisuuteen myös digitaalisissa ympäristöissä

Digiliikennevalomalli

Turvallisesti Digiliikenteessä -materiaalit perustuvat Suojellaan Lapsia ry:n kehittämään digiliikennevalomalliin.

Digiliikennevalomalli auttaa lapsia ymmärtämään että erilaiset tilanteet ja sisällöt digitaalisissa ympäristöissä vaativat erilaisia toimia.
 
On tärkeää muistuttaa lapsia siitä, että jokin asia saattaa tuntua aluksi mukavalta (vihreä), mutta voi myöhemmin muuttua mietityttäväksi (keltainen) tai pelottavaksi, oudoksi tai hämmentäväksi asiaksi tai tilanteeksi (punainen).
 
Tarjoamalla lapselle yksinkertaisen kolmivaiheisen toimintasuunnitelman, joka opastaa häntä toimimaan kohdatessaan digiarjen erilaisia tilanteita ja sisältöjä, autat häntä pysymään turvassa.

Projektin yhteistyökumppanit:

Google.org

Traficom

Aluehallintavirasto

Poliisi

DNA

Fun Academy

Havas Helsinki

CBSS

FiCom

Barnahus

Zoan

Mielenterveystalo

Zoturi

Havu

Ecpat Norway

Lastekaitse Liit

Hankkeen rahoittaja:

Online Road Safety -projektia rahoittaa Google.org

Lasten tulisi oppia digiturvataitoja mahdollisimman varhain. Suojellaan Lapsia ry:n Turvallisesti Digiliikenteessä projekti ja materiaalit on suunnattu lapsille, perheille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, lasten turvallisuuden edistämiseksi digiympäristöissä.


Lapsia voidaan kannustaa tutkimaan digiympäristöjä niin kauan kuin turvallinen aikuinen on läsnä ja tietoinen lapsen digiarjen menemisistä ja kuulumisista. Kuten missä tahansa muussakin ympäristössä, mitä nuorempi lapsi on kyseessä, sitä enemmän hän tarvitsee turvallisen aikuisen läsnäoloa pysyäkseen turvassa. Se, kuinka paljon aikaa lapsi viettää digiliikenteessä ei ole tärkeintä, vaan se, mitä hän kokee, tekee ja kenen kanssa.


Lapsilla tulee olla perustiedot ja taidot kuinka toimia kohdatessaan erilaisia tilanteita ja sisältöjä digiliikenteessä jo ennen digilaitteiden itsenäistä käyttöä. Aikuisen tehtävänä on tutkia digiympäristöä yhdessä lapsen kanssa, keskustella avoimesti ja tarjota henkistä ja sosiaalista tukea.

Image by Surface

Löydät täältä kaikki perheille suunnatut materiaalimme lasten digiturvataitojen edistämiseksi:

Löydä ammattilaisille suunnatut Stop, Slow & Go digiturvataitomateriaalit täältä:

STOP

Kaikki tilanteet ja sisällöt digiympäristöissä, jotka ovat kiellettyjä, outoja, hämmentäviä tai pelottavia.

Ota kuvakaappaus ja näytä se mahdollisimman monelle aikuiselle, kunnes saat apua.

Miten pitäisi toimia?

Vinkki!

Voitte yhdessä harjoitella kuvakaappausten ottamista. Lue helppo ohjeistuksemme täältä.

SLOW

Kaikki tilanteet ja sisällöt digiympäristöissä, jotka ovat uusia tai mietityttäviä.

Hidasta vauhtia ja keskustele tästä turvallisen aikuisen kanssa.

Miten pitäisi toimia?

Vinkki!

Olemalla läsnä lapsen digitarjessa on hänen helpompi kysyä sinulta neuvoja kohdatessaan keltaisia ja punaisia sisältöjä ja tilanteita. Lue vinkkimme keskustelun aloittamiseksi. 

GO

Kaikki tilanteet ja sisällöt digiympäristöissä, jotka ovat tuttuja, turvallisia, mukavia ja luvallisia.

Anna mennä! Nauti ja hyödynnä digiliikennettä turvallisesti

Miten pitäisi toimia?

Vinkki!

Keskustelut digiturvataidoista lapsen kanssa kannattaa aina aloittaa keskustelemalla ensin vihreistä tilanteista ja sisällöistä.

Tuoreimmat Turvallisesti digiliikenteessä -uutiset

Viimeaikaiset Turvallisesti digiliikenteessä -materiaalijulkaisut

bottom of page