top of page
  • Protect Children

Tryggt i Digitaltrafiken - Videosnuttar som lär barn digitala säkerhetskunskaper

Uppdaterat: 21 juli 2022

VIDEO


Skydda Barn:s Tryggt I Digitaltrafiken filmsnuttar lär barn viktiga digitala säkerhetskunskaper på ett lätt och tydligt sätt. Filmsnuttarna som är uppbyggda kring fyra informationssäkerhetsteman har skapats genom att lyssna på barn. Filmsnuttarnas visuella bild är baserad på barns konstverk som skapades i Skydda Barn:s mediekunskapskonstsmedja.


Filmsnuttarna passar utmärkt att se tillsammans med barnet, som en bas för att påbörja diskussioner om digitalvardagen och digitala säkerhetskunskaper.


Video 1 påminner barn om hur viktigt det är att skydd sin integritet i digitala omgivningarVideo 2 uppmuntrar barn att berätta trygga vuxna om alla konstiga, tankeväckande eller skrämmande meddelandenVideo 3 påminner barn om att använda sitt förnuft i digitaltrafiken och att det inte lönar sig att dela alltVideo 4 behandlar olämpligt beteende i spelomgivningar och påminner om vikten av trygga vuxnas närvaro i digitalvardagen

Opmerkingen


bottom of page