top of page

ReDirection

Förebyggande av sexuella övergrepp mot barn på nätet genom att driva forskning om och påverka gärningspersonerna.

ReDirection-projektet syftar till att förebygga sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Skydda Barn rf:s ReDirection projekt syftar till att skapa ny forskning och information om sexuella övergrepp mot barn på nätet och att utveckla ReDirection självhjälpsprogrammet för individer som söker efter, tittar på och delar bilder och material som bevisar sexuella övergrepp mot barn (övergreppsmaterial eller child sexual abuse material CSAM).

ReDirection projektet finansieras av Safe Online Initiative at End Violence.

ReDirection Dark Web-forskning om CSAM- förövare

Skydda Barn rf lanserade två innovativa undersökningar på den mörka webben för att samla in oöverträffad information om vanor, tankar, känslor och beteenden hos personer som använder övergreppsmaterial (CSAM). När individer söker efter CSAM på den mörka webben, med vissa nyckelord, erbjuds de möjligheten att svara på enkäterna: Hjälp oss att hjälpa dig (Help us to help you) och Inget behov för hjälp (No need for help).

Övergreppsmaterial, eller CSAM (child sexual abuse material, ofta vilseledande kallat för "barnpornografi"), inkluderar bilder, videor, livesändningar och allt annat material som skildrar sexuella övergrepp mot ett barn. CSAM kan innehålla material som visar ett barn på ett sexuellt suggestivt sätt, delvis klädd eller naken, och kan innehålla material som visar eller inte alls visar någon form av sexuell aktivitet eller våld.

+22 000 svar på undersökningarna

Vad är övergreppsmaterial (CSAM)?

Forskningsartikel i Stanford Journal

I februari 2022 publicerades Skydda Barn rf:s första referentgranskade artikel om ReDirection- forskningen i Stanford Internet Observatorys Journal of Online Trust and Safety. Forskningsartikeln noterade att många av dem som tittar på övergreppsmaterial också har ökad risk för att direkt kontakta barn på nätet. 

ReDirection Survey Report: CSAM Users in the Dark Web

I september 2021 Skydda Barn rf preliminära resultat från den anonyma enkätsforskningen av anonyma CSAM-användare i den mörka webben i en omfattande forskningsrapport "CSAM Users in the Dark Web: Protecting Children Through Prevention."


ReDirection Survey Report - rapporten avslöjar oöverträffade resultat från Skydda Barn rf:s av mörka webbens CSAM- användare. Denna nya information är ovärderlig för att stärka globala barnskyddsinsatser och i kampen för att skydda barn från sexuellt våld på nätet.

ReDirection självhjälpsprogrammet

Det anonyma, rehabiliterande ReDirection självhjälpsprogrammet har utvecklats av Skydda Barn rf i samarbete med psykologerna Nina Nurminen och Mikko Ylipeka vid Brottspåföljdsmyndigheten.

ReDirection självhjälpsprogrammet bygger på det manualiserade  "UUSI SUUNTA Individual Program for Sex Offenders"  som redan används i Finland och Estland. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi och vägleder användare att ändra sitt beteende och sluta använda CSAM. Även om detta kan vara svårt, sa 50 % av de tillfrågade i Help us to help you- forskningen att de skulle vilja sluta använda CSAM och Skydda Barn rf tror att det är möjligt att hjälpa CSAM-användare att sluta deras kriminella beteende.

Grunderna för ReDirection självhjälpsprogrammet

Feedback från användare

Preliminär feedback från användare av ReDirection självhjälpsprogrammet indikerar att programmet framgångsrikt minskar användningen av CSAM. 60 % sa att deras användning av CSAM har minskat eller att de helt har slutat använda CSAM efter att ha påbörjat ReDirection självhjälpsprogrammet.

Språk

Programmet har översatts till spanska och kulturellt anpassats av Red PaPaz och Milena Vásquez-Amézquita PhD. Docent vid Universidad El Bosque. Självhjälpsprogrammet ReDirection är nu tillgängligt på Helsingfors Universitetssjukhus Psykportens sidor  på engelska och spanska. År 2023 kommer programmet att publiceras också bl.a. på finska, svenska, norska, tjeckiska, slovakiska, tyska och portugisiska.

”Projektet fokuserar främst på förebyggande åtgärder och forskning där problemet är som värst – på Tors webbplattformar. ReDirection-programmet syftar till att förebygga användningen av övergreppsmaterial och skapa nya sätt att minska återviktimisering."

Nina Vaaranen-Valkonen

Verksamhetsledare, specialsakkunnig, Skydda Barn rf.

”Vi kombinerar den nya forskningen i Tor-nätverket med de senaste internationella forskningsresultaten och effektiva behandlingsprogram. Projektet skisserar ett socialt betydelsefullt perspektiv och en förändring mot ett starkare förebyggande av sexualbrott mot barn."

Tero Toiviainen

Senior expert vid Polisyrkeshögskolan

ReDirection

"Forskningen fann att många av dem som tittar på övergreppsmaterial också har ökad risk för att direkt kontakta barn på nätet."

ReDirection

"50% av svararna till Help us to help you undersökningen sa att de skulle vilja sluta använda CSAM."

Ledande samarbetspartners:

Red PaPaz

POLAMK

Psykporten

RSKK

Dela med sig av sin expertis i projektet:

Nina Nurminen

Senior föreläsare för Brottspåföljdsmyndigheten, psykolog, 

Manja Nikolovska

Postdoktoral forskare, Avdelningen för säkerhet och rättsvetenskap, University College London

Juha Nurmi

D.Sc. (tech.), utvecklare av sökmotorn Ahmia

Skydda Barn rf har fått märkvärdig internationell finansiering från End Violence för det innovativa ReDirection-projektet 

Projektets finansierare:

ReDirection-projektet finansieras av Safe Online Initiative at End Violence. End Violence Against Children är ett globalt partnerskap och en fond som endast fokuserar på mål 16.2 av de globala målen för hållbar utveckling: stoppa alla former av våld mot barn före 2030.

Senaste ReDirection- nyheter

Senaste ReDirection-publikationer

bottom of page