top of page
  • Protect Children

Vertaistukea vanhemmille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

TIEDOTE


Suojellaan Lapsia ry julkaisee kaksiosaisen Sinä Riität podcastin osana vertaistuellista toimintaansa vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi.


Vanhempien jaksaminen on ensisijaista lapsen ja koko perheen toipumisessa.


Suojellaan Lapsia ry:n Sinä Riität-vertaistuellisen toiminnan tavoitteena on vahvistaa vanhempien ja huoltajien jaksamista ja pystyvyyttä lapsen tukemiseen pitkän rikosprosessin ajan. Ryhmä ja vanhemmille tuotettavat materiaalit mahdollistavat omien kokemusten, ajatusten ja tunteiden läpikäymisen muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa.


”Lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on väkivaltaa koko perhettä kohtaan. Jokaisella vanhemmalla on oikeus tulla kuuluksi ja oikeus saada tukea. Keväällä 2021 alkaneen Sinä Riität- ryhmän vanhempien antaman palautteen perusteella en voi liiaksi korostaa vertaistuen voimauttavaa merkitystä”, toteaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen

Suojellaan Lapsia ry:n uudessa Sinä Riität-podcastissa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen ja psykologi Nina Lyytinen keskustelevat aiheesta yhdessä vanhemman kanssa, jonka lapsi on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi. Podcast nostaa esiin vanhempien tarpeen tulla kohdatuiksi, kuulluiksi ja ymmärretyiksi juuri niillä voimavaroilla ja tunteilla, joita he rikosprosessin eri vaiheissa kokevat.

Podcastin tavoitteena on tuoda esiin, miten lapseen kohdistuva seksuaalirikos ja väkivalta on väkivaltaa koko perhettä kohtaan. Tavoitteemme on tuoda näkyväksi trauman laajuus ja toisaalta nostaa esiin vanhempien psykososiaalisen tuen tarve. Tukea tarvitaan niissäkin tilanteissa, missä vanhemmat vaikuttavat toimintakykyisiltä tai missä lapsi ei oireile ulospäin” toteaa Nina Vaaranen-Valkonen.

Sinä Riität- vertaistukiryhmä ja vanhemmille tuotettavat materiaalit on koettu tarpeelliseksi. Vanhemmilla on ollut mahdollisuus jakaa vertaistensa joukossa omaa hämmennystään, sekä riittämättömyyden, syyllisyyden ja häpeän tunteitaan. Moni ryhmän käynyt vanhempi koki ryhmän voimauttavana ja turvallisena hetkenä raskaassa elämänvaiheessa ja koki tulleensa ymmärretyksi ja saaneensa toivoa toipumisprosessiin.

Sinä Riität vertaistuellisen toiminnan ja tuotettavien materiaalien tavoitteena on vahvistaa vanhempien ja huoltajien selviytymiskeinoja. Suojellaan Lapsia ry:ltä on tulossa myös opas vanhemmille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi.


Suojellaan Lapsia ry:n Sinä Riität- ryhmiä ohjaavat kokeneet ammattilaiset, joilta vanhemmat ja huoltajat saavat tarvittaessa myös lisätietoa ja ohjeistusta tilanteeseensa.

Ryhmiin haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella.

Ryhmä on valtakunnallinen ja siihen voi osallistu miltä tahansa paikkakunnalta. Kokoontumiset toteutetaan etäyhteydellä videovälitteisesti. Ryhmä on osallistujilleen maksuton. Hakulomake: https://link.webropol.com/s/sinariitatvertaistuki

Comments


bottom of page