top of page
  • Protect Children

"Kiitän selviytyjiä rohkeudesta puhua" EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson lausuu

LEHDISTÖTIEDOTE 26.05.2023


EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson avaa valokuvanäyttelyn lapsuuden

seksuaaliväkivallan selviytyjistä Helsingissä:


Suojellaan Lapsia, Protect Children ry tuo Suomeen SHAME - European Stories -valokuvanäyttelyn, jonka sanoma korostaa EU:n lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon tärkeyttä.


"SHAME - European Stories" valokuvanäyttelyn avajaiset toteutettiin tänään Helsingissä. Näyttelyn järjestää Suojellaan Lapsia, Protect Children ry, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tekee työtä lasten suojelemiseksi kaikelta seksuaaliväkivallalta, osana Eurooppalaista Justice Initiative- oikeusaloitetta. Näyttely sisältää kymmeniä selviytyjien muotokuvia ja heidän omakohtaisia kertomuksiaan lapsuuden seksuaaliväkivallasta ja selviytymisestä. Valokuvanäyttely

on visuaalisesti vaikuttava ja ottaa vahvasti kantaa uhrin oikeuksiin sekä tuo esiin lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan pitkäaikaisia haitallisia seurauksia.


Pikku Parlamentissa käynnistyvän virallisen tilaisuuden avaa Euroopan unionin sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson ja avajaisissa kuullaan Euroopan parlamentin lasten oikeuksia käsittelevän työryhmän pääsihteerin Emilio Puccion, sekä Justice Initiative- perustajan Guido Flurin puheenvuorot. Pääosassa ovat kuitenkin Pohjoismaiden lapsuuden seksuaaliväkivallan selviytyjät, jotka antavat tilaisuudessa omat lausuntonsa. Suomesta puheenvuoron pitävät Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen, Sosiaali ja terveysministeriön Sosiaalineuvos, Marjo Malja, sekä erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), tietokirjailija ja mediapersoona Marja Kihlström.


Aloite lisää tietoisuutta lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja vaatii EU:lta tehokkaampia toimia erityisesti verkkovälitteisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjunnassa. Aloite tukee komissaari Ylva Johanssonin johtamaa Euroopan komission lakialoitetta.

Kiitän Suojellaan Lapsia ry:tä heidän vahvasta vaikuttamistyöstään ja kokemuksistaan kertovia selviytyjiä heidän rohkeudestaan. Lapsina heillä ei ollut valtaa. Mutta nyt selviytyjillä on valtaa, puolustaen lasten oikeuksien toteutumista. Teknologiayritykset tekivät viime vuonna yli puolitoista miljoonaa ilmoitusta lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta Euroopan unionissa. Ilmoituksia, joiden pohjalta poliisi tekee työtään lasten pelastamiseksi seksuaaliväkivallalta. Ilmoituksista 70 prosenttia tulee verkkovälitteisistä viesteistä. Jos emme toimi nyt, nämä havaitsemistoimet lapsiinkohdistuvan seksuaalirikosten havaitsemiseksi kielletään EU:ssa. Tämän takia EU:n tulee kiireellisesti hyväksyä lakiehdotukseni lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi, joka tarjoaa myös mahdollisuuden velvoittaa teknologiayrityksiä havaitsemaan ja torjumaan alustoillaan tapahtuvaa lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivaltaa, korkean riskin tapauksissa, ennaltaehkäisyn epäonnistuessa. “, toteaa komissaari Ylva Johansson.

”SHAME – European Stories” valokuvanäyttelyn avajaiset toteutettiin toukokuussa 2022 arvostetussa Venetsian Biennale- tapahtumassa, jonka jälkeen näyttely jatkoi lokakuussa Euroopan neuvoston päätoimipaikassa Strasbourgissa. Näyttely on ollut nähtävissä myös muissa Euroopan kaupungeissa ja avautuu nyt viikoksi Helsinkiin, Mall of Triplaan lauantaista 27. toukokuuta alkaen.

Palkitun valokuvatoimittajan Simone Padovanin ottamat selviytyjien muotokuvat ovat vahva todistuskokoelma ja avaavat hyvin välitöntä tarvetta vahvemmalle lainsäädännölle EU:ssa ja tehokkaimmille toimille lasten suojelemiseksi Euroopassa. Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa tapahtuu yhä enemmän verkossa ja Internetistä on entistä tärkeämpää tehdä turvallisempi lapsille.

"Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on saatava loppumaan”, korostaa Justice Initiative aloitteen perustaja Guido Fluri ja jatkaa "jokaisessa kuvassa on lapsi ja kuvat todistavat seksuaaliväkivaltaa ja kärsimystä."
Guido Fluri jatkaa: "Seksuaaliväkivallasta selviytyneiden pitää saada tukea ja toisaalta kyse on seksuaaliväkivallan kierteen ja toistuvan uhriutumisen katkaisemisesta. Me vaadimme Euroopan Unionia ottamaan kansainvälisen johtajuuden ja äänestämään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ennaltaehkäisevän lakialoitteen puolesta. Tämä EU:n lakialoite mahdollistaa jokaisen lapsen ja nuoren paremman suojelemisen netissä ja tuo oikeutta myös seksuaaliväkivallasta selviytyneille," painottaa Guido Fluri.

Joka viides lapsi joutuu seksuaaliväkivallan uhriksi Euroopassa. Seksuaaliväkivallan sadat tuhannet uhrit elävät keskuudessamme ja vain rikkomalla hiljaisuuden voimme vahvistaa sekä lasten suojelua, että seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneiden lasten ja uhrien oikeuksien toteutumista Euroopassa.

”Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta verkossa on saavuttanut epidemian mittakaavan. Me tarvitsemme sääntelyä ja lakimuutoksia lasten suojelemiseksi”, korostaa Suojellaan Lapsia, Protect Children ry:n toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen.

Justice Initiative on käynnistänyt yhdessä selviytyjien ja lasten suojelujärjestöjen kanssa EU- laajuisen vetoomuksen lasten paremmaksi suojelemiseksi netissä. Yli 28 000 ihmistä on allekirjoittanut kansainvälisen vetoomuksen tukemaan lainsäädäntöä lasten paremmaksi suojelemiseksi netissä.


Lisätiedot:

Suojellaan Lapsia, Protect Children ry. on Helsingissä sijaitseva voittoa tavoittelematon yhdistys, joka ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, häirintää ja houkuttelua kokonaisvaltaisesti, tutkimuspohjaisin menetelmin ja keinoin.


Nina Vaaranen-Valkonen

Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija & psykoterapeutti

Suojellaan Lapsia ry.

+358407478829


Matilda Sandvik

Lasten oikeuksien asiantuntija

+358400818002


Comments


bottom of page