top of page
  • Protect Children

Suomi haluaa parempaa lasten suojelua netissä

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

TIEDOTE 7.7.2022

Helsinki – 7. heinäkuuta 2022, 09:00 EEST

Kaksi kolmasosaa suomalaisista haluaa, että lainsäädäntö ja asetukset suojaisivat lapsia paremmin digitaalisissa ympäristöissä.
Suojellaan Lapsia ry toteutti YouGov:in kanssa yhteistyössä (04/2022) kyselyn lasten tietosuojasta digitaalisissa ympäristöissä. Kyselyyn vastasi 1 021 suomalaista. Lapsia digitaalisissa ympäristöissä suojelevien säädösten kehittäminen ja toimeenpano sai laajasti kannatusta. Noin kaksi kolmasosaa suomalaisista koki, että lasten tulee saada nykyistä vahvempaa suojelua erityisesti digitaalisiin ympäristöihin liittyvän lainsäädännön ja asetusten avulla.


Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijat tuottivat “Suomi haluaa parempaa lasten suojelua netissä” raportin yhteistyössä Data Policy-johtajan, asiantuntija Rys Farthing kanssa Australian Reset Australia, organisaaatiosta.


Suomalaiset naiset olivat tiukempien säädösten kannalla (73 %) hieman suomalaisia miehiä enemmän (56 %). Niistä vanhemmista, joilla oli yli 7-vuotias lapsi kotona, kannatti tiukempia säädöksiä 65 prosenttia verrattuna aikuisiin, joilla ei ollut lapsia (54 %). Yli 60 vuotiaista 77 % kannatti tiukempia säädöksiä verrattuna 18-29 vuotiaisiin (58 %). Valtakunnallisesti tarkastellen vahvempien säädösten kannatus oli suhteellisen tasaista .


Yli kolme neljäsosaa vastanneista oli sitä mieltä, että verkkopalveluita säätelevät lait ja säädökset tulisi toteuttaa siten, että tiedonkeruussa ja käytössä kunnioitetaan ja edistetään lasten oikeuksia. Lasten oikeuksien huomioiminen verkkopalveluissa sai suomalaisilta selkeästi yhtenäisen tuen.

Suojellaan Lapsia asiantuntijat kannattavat “Lasten Oikeudet- suunnittelussa/ Children’s Rights-by-Design” lähestymistavan käyttöönottoa jo verkkopalveluiden suunnitteluvaiheessa. Lasten oikeudet tulee huomioida ja integroida aina myös digitaalisiin ympäristöihin.


“Tarvitsemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan lasten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi digitaalisissa ympäristöissä. Sen tulee sisältää vahvempi lasten tietojen ja yksityisyyden suoja sekä lasten suojelu verkkovälitteiseltä seksuaaliselta häirinnältä, houkuttelulta ja seksuaaliväkivallalta.”


Suojellaan Lapsia kehoittaa Suomen Tietosuojavaltuutettua työskentelemään yhdessä Euroopan tietosuojaneuvoston kanssa paremman tieto ja- yksityisyyden suojan kehittämisessä. Lasten oikeuksien toteutumiseksi tulee myös varmistaa, että uuden tietosuoja-asetuksen astuessa voimaan sen täytäntöönpano Suomessa toteutetaan viipymättä.Lisätiedot:

Tegan Insoll (yhteydenotot ainoastaan englanniksi), Projektitutkija, asiantuntija tegan.insoll@protectchildren.fi +358 40 610 2000


Anna Ovaska, Lainopillinen asiantuntija, järjestölakimies anna.ovaska@suojellaanlapsia.fi +358 40 081 0020

Comments


bottom of page