top of page
  • Protect Children

Lausuimme työryhmän ehdotuksesta Lanzaroten sopimuksen kansalliseksi toimeenpanosuunnitelmaksi

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

LAUSUNTO

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on globaali sosiaalinen ongelma, joka rikkoo räikeästi lapsen oikeuksia. Euroopan neuvoston Lanzaroten Sopimus on yksi pääasiallisista kansainvälisistä lainsäädännöistä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi, ja sopimuksen kansallisella toimeenpanosuunnitelmalla on merkittävä vaikutus lapsen oikeuksien toteutumiseen Suomessa. Suojellaan Lapsia ry on nimetty Lanzaroten sopimuksen toimeenpanoon keskittyvään työryhmään ja on ollut mukana valmistelemassa toimeenpanosuunnitelmaluonnosta.


Suojellaan Lapsia ry korosti lausunnossaan toimeenpanosuunnitelmaluonnoksen kattavuutta ja suurta merkitystä lasten suojelemiseksi ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi. Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ilmiön ennaltaehkäisy vaatii monitoimijaista ja monitieteellistä työtä, ja Suojellaan Lapsia ry korosti toimeenpanosuunnitelmaluonnoksen vahvan esityksen laaja-alaisesta ja monisektorisesta yhteistyöstä olevan merkittävä saavutus. Yhdistys painotti kuitenkin myös, että järjestöjä, jotka kantavat suuren vastuun suunnitelman toteuttamisessa, tulee tukea resurssien varmistamiseksi.


Suojellaan Lapsia ry korosti myös ennaltaehkäisevien palveluiden merkitystä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi. Yhdistyksen CSAM Users in the Dark Web – tutkimusraportti (2021) osoittaa että valtaosa laittoman lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (CSAM) käyttäjistä eivät ole koskaan kertoneet kenellekään materiaalin käytöstään. Matalan kynnyksen anonyymeille interventio-ohjelmille ja palveluille on suuri tarve. Suojellaan Lapsia ry:n syyskuussa 2021 julkaisemaa ReDirection omahoito-ohjelmaa on käyttänyt jo yli 9 000 henkilöä. Yhdistys painotti lausunnossaan, että kyseisten ohjelmien lisäksi tarjolla tulee olla myös perinteisiä, kahdenkeskeisiä ja kasvokkaisia interventio-ohjelmia henkilöille, jotka ovat huolissaan omasta käytöksestään.


Suojellaan Lapsia ry painotti että seksuaaliväkivaltaa ja väkivaltaa kokeneille aikuisille tarjottavat palvelut on turvattu merkittävästi paremmin kuin samaa kokeneille lapsille ja nuorille suunnatut palvelut. Kyseiset palvelut eivät saa jäädä ainoastaan järjestöjen vastuulle, vaan jokaiselle lapselle tulee varmistaa pääsy avun ja tuen piiriin. Yhdistys korosti, että jokaisella seksuaaliväkivaltaa kokeneella lapsella ja nuorella tulee olla matalan kynnyksen pääsy näyttöön pohjautuvaan laadukkaaseen hoitoon ja tilanteen salliessa psykoterapiaan (TF-CBT yms.).Comments


bottom of page