top of page
  • Protect Children

Meidän Äänemme tarvitaan

BLOGIKIRJOITUS


Meidän Äänemme- kokemusasiantuntijoiden blogikirjoitus keskustelutilaisuudesta selviytyjien & poliitikoiden kanssaSuojellaan Lapsia ry järjesti keskustakirjasto Oodissa 17.3 Suomen ensimmäisen Meidän Äänemme- ryhmän kokemusasiantuntijoiden ja eduskuntapuolueiden edustajien tapaamisen ja keskustelutilaisuuden. Tapaamisessa keskusteltiin kansallisen tason muutostarpeista uhrien oikeuksien edistämiseksi ja lasten suojelemiseksi seksuaalirikoksilta.


Lapseen kohdistuvat seksuaalirikokset ovat aiheena usein vaikea kohdata, eikä aiheesta haluta keskustella. Järjestetty tapaaminen oli kuitenkin täysin päinvastainen: kaikki tilaisuuteen osallistuneet olivat vahvasti läsnä ja kuuntelivat arvostavasti toisiaan. Tapahtuma järjestettiin myös osin suljettuna tilaisuutena, joka loi meille selviytyjille äärimmäisen tärkeän turvallisuutta ja yksityisyyttä vahvistavan tunteen. Jokainen meistä sai olla oma itsensä, mikä toi rohkeutta nostaa keskusteluun ja päättäjien kuultavaksi havaitsemamme muutostarpeet.


“Etukäteen ei jännittänyt, kun oli niin vahva tarve tulla kuulluksi päättäjien taholta. Tätä tarvitaan, että asiat kehittyvät parempaan suuntaan.”, Kokemusasiantuntija

Tilaisuudessa meille kokemusasiantuntijoille tuli voimakas tunne, että paikalle tulleet poliitikot ja päättäjät todella halusivat kuunnella ja tehdä sekä toteuttaa toiveitamme muutosten aikaansaamiseksi. Tilaisuus oli tärkeä, sillä me omaamme kokemuksiemme kautta erityistä viisautta lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Yhteisen tietomme jakaminen päättäjille on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoista ja yhteisestä taistelustamme lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta vastaan.

”Oli jännittävää tulla tilaisuuteen, vaikka olinkin henkisesti valmistautunut lukemaan oman julkilausumani ja tarinani kansanedustajien kuunnellessa. Olin myös kiitollinen muiden kokemusasiantuntijoiden läsnäolosta, koska yksin olisin pelännyt lukea ääneen lausumaani”. Kokemusasiantuntija

Tilaisuudessa keskusteltiin myös muun muassa ihmisen henkisen kestokyvyn ja hyvän mielenterveyden tärkeydestä: Hyväksikäyttäjät luottavat ihmisten kyvyttömyyteen kohdata ja keskustella lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Kaikki ihmiset vastustavat näitä tekoja ja pedofiliaa, kunnes tekijä on joku heille läheinen ja tuttu. Näissä tilanteissa moni hämmentyy ja alkaa keksiä erilaisia selityksiä tapahtuneelle, uhria tai uhreja voidaan jopa vaientaa ja peitellä vaientamisia. Todellisuudessa vaientaminen on usein lapselle tai nuorelle suhteessa traumatisoivampaa kuin itse teot. Yhteisissä keskusteluissa korostuivat tärkeinä myös turvataitokasvatuksen ja turvallisten aikuisten läsnäolon merkitys lasten suojelemiseksi seksuaalirikoksilta.


“Tapahtuma oli voimaannuttava, mutta myös herkistävä. Olin harjoitellut omaa puhettani ja lukenut sen ääneen parille luottoystävälleni. Lopulta kuitenkin tuntemattomien ihmisten edessä omien kokemuksien jakaminen oli yllättävän vaikeaa. Tunteet nousivat pintaan ja olin enemmän sisällä tarinassani kuin olin ennalta kuvitellut.” Kokemusasiantuntija Marja

Meidän on välttämätöntä turvata lapsuudessaan seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneille riittävä rahoitus mielenterveyspalveluiden tarjoamiseen sekä ammattilaisien kouluttamiseen aiheesta. Näillä toimilla voimme tehdä lapsille Suomesta paremman ja turvallisemman yhteiskunnan. Ilmiön parissa toimivia auttajia tulee myös tukea työssään, sillä lapsiin kohdistuvat seksuaaliväkivallan teot ovat omiaan sijaistraumatisoimaan myös ammattilaisia, mikä taas voi heikentää ja estää heitä vastaanottamasta lapsen kertomaa. Monien aikuisten voi olla myös vaikeaa kohdata omia lapsuuden traumaattisia kokemuksia ja mielenterveyteen heijastuvia kipupisteitä. Seksuaaliväkivallan uhriksi joutunut henkilö voidaan valitettavan usein leimata myös parantumattomaksi mielenterveysongelmaiseksi ja pelko voi estää avun hakemisen vakavissakin hyväksikäyttötilanteissa.


“Avun hakemisen kynnystä on helpotettava ja palveluja tulisi olla saatavilla. Vain siten voimme rikkoa tätä pahuuden vartioimaa ja varjostamaa sekä hyväksikäyttäjiä suojelevaa hiljaisuutta.”, Kokemusasiantuntija, Siiri
Yhteisten kokemusten jakaminen oli äärettömän hoitavaa. Toivomme sydämestämme, että me kokemusasiantuntijat saamme jatkaa tätä yhteistä matkaa ja tietä sekä näyttää vahvalla esimerkillämme, mihin suuntaan lakeja ja yhteiskuntaamme tulee muuttaa lasten suojelemiseksi. Meillä on vielä paljon tehtävää mutta uskomme vahvasti, että Meidän Äänemme ja viisautemme tulee edesauttamaan uhrien aseman edistämistä tulevaisuudessa.


Tilaisuuden jälkeen tuntui askel kevyemmältä. On ainakin yritetty vaikuttaa.” Kokemusasiantuntija

Blogikirjoituksen ovat kirjoittaneet tapaamiseen osallistuneet Meidän Äänemme- kokemusasiantuntijat Siiri ja Marja sekä nimettömänä kirjoittaneet muut kokemusasiantuntijat. Osallistujien kirjoituksia on yhdistelty blogikirjoitusta varten.


Tapaamiseen osallistui yhteensä 8 kokemusasiantuntijaa, sekä edustajia seuraavista eduskuntapuolueista: Kokoomus, SDP, RKP, Keskusta, Kristillisdemokraatit, Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto.Valokuvat: Emin Neziri, Norders Agency

Comments


bottom of page