top of page
  • Protect Children

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset hälyttävän yleisiä suosituilla verkkoalustoilla

Suojellaan Lapsia ry:n uuden tutkimuksen alustavat tutkimustulokset osoittavat kiireellisen tarpeen säädellä verkkoympäristöjä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjumiseksi.

HELSINKI – 1.11.2023Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin yleisyys on saavuttanut epidemian mittasuhteet ja sen torjuminen on nyt kiireellisempää kuin koskaan. Lasten riski joutua verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan ja riiston kohteeksi on merkittävä kaikkialla verkossa. Vuonna 2022 raportoitiin yli 32 miljoonaa kuvaa ja videota epäillystä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta.


Suomalainen Suojellaan Lapsia ry tekee tutkimusta pimeässä verkossa henkilöistä, jotka etsivät ja käyttävät lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia (child sexual abuse material, CSAM). Yhdistyksen uuden tutkimuksen alustavat tulokset aktiivisista CSAM-käyttäjistä pimeässä verkossa paljastavat kuvamateriaalin merkittävän yleisyyden avoimen verkon puolella. Tuloksien mukaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijät käyttävät laajasti sosiaalista mediaa, pikaviestintäpalveluja ja laillisia pornografiasivustoja CSAM:n käyttöön, levittämiseen sekä lasten kontaktointiin seksuaalisiin tarkoituksiin.


Tutkimukseen vastanneista CSAM-käyttäjistä 81 prosenttia kertoi kohdanneensa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia sekä siihen johtavia linkkejä avoimessa verkossa, yleisimmin sosiaalisessa mediassa ja pornografiasivustoilla. 34 prosenttia on aktiivisesti käyttänyt sosiaalista mediaa tai pikaviestintäsovelluksia etsiäkseen, katsoakseen tai jakaakseen CSAM:ia. Heidän käyttämänsä alustat ovat samoja alustoja, joita lapset käyttävät päivittäin.


“Tieteellinen tutkimuksemme osoittaa selkeästi CSAM:n käytön johtavan kohonneeseen riskiin syyllistyä myös muihin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Tarvitsemme välittömiä ja tehokkaampia toimia lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin poistamiseksi verkosta” painottaa Anna Ovaska, projektijohtaja, lainopillinen asiantuntija, Suojellaan Lapsia ry.


Tutkimukseen vastanneista CSAM-käyttäjistä 37 prosenttia kertoo hakeutuneensa kontaktiin lapsen kanssa katsottuaan CSAM:ia, valtaosa hyödyntäen siihen avoimen verkon alustoja. Jopa 40 prosenttia tekijöistä, jotka ilmoittivat kontaktoineensa lapsia kertoivat tehneensä niin sosiaalisen median alustojen kautta, 30 prosenttia viestintäsovelluksen kautta ja 26 prosenttia verkkopelialustojen kautta.


Euroopan komissio ehdotti toukokuussa 2022 uutta asetusta, jonka myötä tehostettaisiin erityisesti verkkovälitteisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjuntaa ja ennaltaehkäisyä. Asetus on kuitenkin herättänyt kiivasta keskustelua koko unionissa, keskittyen laajalti sen yhteensopivuuteen yksityisyyden suojan kanssa. Suomen on määrä äänestää asetuksesta pian.


“Olemme yhdistyksenä huolissamme nykyisestä keskusteluilmapiiristä asetukseen liittyen, johon on kuulunut paljon virheellistä tietoa sekä selkeää tiedon puutetta ilmiöstä. Tutkimustuloksemme ja nykyinen tilanne osoittavat kuitenkin selkeästi, että tehokas rikostentorjunta on mahdotonta ilman verkkoympäristöjen tarkempaa tarkastelua ja säätelyä. Olemme vahvasti sitä mieltä, että Suomen tulee tukea ehdotettua EU-asetusta. Lasten kannalta tilanne on kriittinen ja ilman uutta lainsäädäntöä tilanne kehittyisi jo lähes toivottomaksi” toteaa Matilda Sandvik, vaikuttamistyön asiantuntija, Suojellaan Lapsia ry.


Lisätietoa:


Anna Ovaska

Projektijohtaja, lainopillinen asiantuntija, Suojellaan Lapsia ry


Matilda Sandvik

Vaikuttamistyön asiantuntija, Suojellaan Lapsia ry


Suojellaan Lapsia, Protect Children ry. on Helsingissä sijaitseva voittoa tavoittelematon yhdistys, joka ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, häirintää ja houkuttelua kokonaisvaltaisesti, tutkimuspohjaisin menetelmin ja keinoin.

Comentarios


bottom of page