top of page
  • Protect Children

Hae mukaan kevään 2023 Sinä Riität- vertaistukiryhmään

Päivitetty: 4. heinäk. 2023

AJANKOHTAISTA

Kevään 2023 Sinä Riität- vertaistukiryhmät vanhemmille ja huoltajille, joiden alaikäinen lapsi on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi

Suojellaan Lapsia ry:n Sinä Riität- vertaistukiryhmät jatkuvat keväällä 2023. Ensimmäinen ryhmä alkaa tammikuussa.

Kevään ryhmiin on vielä mahdollista hakea. Sinä Riität- ryhmät toimivat ammatillisessa ohjauksessa ja mahdollistavat vanhemmille ja huoltajille kokemusten, ajatusten ja tunteiden jakamista muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on vanhempien ja huoltajien selviytymiskeinojen ja voimavarojen tunnistaminen, vahvistaminen sekä uusien näkökulmien löytäminen. Ryhmää ohjaavilta kokeneilta ammattilaisilta saa myös tietoa ja ohjeistusta muihin mahdollisesti tarvittaviin palveluihin.    

”Hirmu helpottavaa, että kuulee että joku muukin on joutunut samaan tilanteeseen. Vertaistuki on ollut ihan paras tuki.” Vanhempi 1  
”Voi puhua siitä, mistä ei voi puhua” Vanhempi 2

Huoltajien jaksaminen on ensisijaista lapsen ja koko perheen toipumisessa.  Lapsen vanhemmat ja huoltajat ovat avainasemassa ja ensisijaisia tukemaan lasta rikosprosessin eri vaiheissa sekä mahdollisimman normaalin arjen turvaamisessa. Asiantuntijoiden ohjaaman vertaistuen avulla moni vanhempi on saanut tukea vaikeisiin tilanteisiin sekä tietoa ja voimaa selviytymiseen.   

”Lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on väkivaltaa koko perhettä kohtaan. Jokaisella vanhemmalla on oikeus tulla kuuluksi ja oikeus saada tukea. Keväällä 2021 alkaneiden Sinä Riität-ryhmien vanhempien antaman palautteiden perusteella en voi liiaksi korostaa vertaistuen voimauttavaa merkitystä”, toteaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen   
”Mä muistan, myös miten tosi tärkeältä tuntui, kun voin itse vielä aika huonosti, miten yksi saman myllyn oman lapsensa kanssa läpi käynyt sanoi mulle, että sä tulet kyllä selviämään tosta, usko pois.” Vanhempi 3  

    

Toteutus & ajankohta


Ryhmä on valtakunnallinen, voit osallistua miltä tahansa paikkakunnalta. Kokoontumiset toteutetaan Teams etäyhteydellä videovälitteisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen. Ryhmään valitaan alkukartoituksen kautta ja se on osallistujille maksuton mutta edellyttää sitoutumista. Suojellaan Lapsia ry järjestää ryhmät pro bono-työnä.  

Ryhmään hakeminen


Ryhmään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella.

Osallistujien ryhmävalinnat toteutetaan alkukartoituksen pohjalta. Se ei ole sitova ja voit keskustelun jälkeenkin pohtia osallistumistasi, kysyä ryhmään liittyviä kysymyksiä sekä mahdollisuuttasi sitoutua ryhmään. Ryhmä kokoontuu ensimmäiset 5 kertaa viikoittain ja siitä eteenpäin harvennetusti yhteensä noin 10 kertaa.


Järjestäjätahot ja ohjaajat


Ryhmän järjestää Suojellaan Lapsia ry ja ryhmää ohjaavat kokeneet asiantuntijat. 

Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen: nina.vaaranen-valkonen(at)suojellaanlapsia.fi, puh 040 747 8829   

Kehityspsykologian asiantuntija Katariina Leivo: katariina.leivo(at)suojellaanlapsia.fi puh 0400 818 030   

Lisätiedot댓글


bottom of page