top of page
  • Protect Children

CSAM-käyttö verkossa: Alustavat tuloksemme antavat viitteitä korkean riskin tekijöistä myös Suomessa

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

TIEDOTE


Suojellaan Lapsia ry:n ReDirection pimeän verkon tutkimukseen on vastannut jo yli 15 000 laittoman seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käyttäjää. Tutkimuksen mukaan 45 prosenttia suomalaisvastaajista on hakeutunut verkkovälitteisesti suoraan kontaktiin lapsen kanssa laittoman lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuva- ja/tai videomateriaalin käytön jälkeen.


Lapset joutuvat seksuaaliväkivallan kohteeksi kaikkialla maailmassa ja teknologian kehityksen myötä lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin määrät ovat räjähdysmäisesti kasvaneet kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Syitä kasvuun on useita ja yksi niistä on teknologia. Tekijä voi verkkovälitteisesti kontaktoida samanaikaisesti satoja lapsia ja houkutella, huijata, manipuloida, pakottaa, pelotella, kiristää ja uhkailla tai muutoin saada lapsi tekemään seksuaalisia tekoja joko itseään tai toista lasta kohtaan. Tekijät tallentavat kuvaamansa tai muutoin haltuunsa saamansa kuvamateriaalin lapsesta ja levittävät sen usein verkossa eteenpäin väärinkäytettäväksi. Suomen rikostilastot, uusimmat kouluterveyskyselyn tulokset ja nyt alustava tutkimusanalyysi suomalaisista laitonta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia käyttävistä henkilöistä osoittavat tilanteen vakavuuden. Suojellaan Lapsia toteuttama CSAM users in the Dark Web -tutkimusraportti ja uusi Verkkovälitteinen lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta Suomessa -raportti tarjoaa kansainvälisesti ainutlaatuisen katsauksen ja ajankohtaista tietoa kuvamateriaalin käyttäjistä, myös suomalaisista. Tutkimuskysely toimii edelleen interventiona kuvamateriaalin käyttäjille ja ensimmäisenä askeleena käyttäytymisen muutokseen.

Nyt tarvitaan selvitysten rinnalle laaja-alaista yhteistyötä ja ennen kaikkea toimenpiteitä. Kaikille asioille voidaan aina tehdä jotain ja lapset eivät voi enää odottaa” painottaa Nina Vaaranen-Valkonen, Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija ja psykoterapeutti.

Suojellaan Lapsia asiantuntijat ovat tuottaneet laajassa asiantuntijayhteistyössä laitonta kuvamateriaalia käyttäville henkilöille ReDirection omahoito-ohjelman, jota on käyttänyt 4 kuukauden aikana yli 10 000 lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käyttäjää. Asiantuntijat ovat myös kehittäneet ja tuottaneet Varhain on Parhain- digiturvataitomallin ja helposti käyttöön otettavia opetusmateriaaleja 5–9-vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen ja lasten kanssa työskenteleville ammattikasvattajille.

Materiaalit perustuvat uusimpaan tutkimukseemme ja painotus on kohderyhmissä, joista on tilastollisesti eniten laitonta kuvamateriaalia, jota olen analysoinut kymmenen vuotta” tähdentää Vaaranen-Valkonen Suojellaan Lapsia ry.

Comments


bottom of page