top of page
  • Protect Children

Nya samarbetspartners deltar i Tryggt i Digitaltrafiken projektet

Uppdaterat: 21 juli 2022

PRESSMEDDELANDE


FINLANDS POLIS, INSTITUTET FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD THL:S BARNAHUS-PROJEKT, HELSINGFORS UNIVERSITETS SJUKHUS (HUS) PSYKPORTEN OCH ÖSTERSJÖSTATERNAS RÅDS CHILDREN AT RISK-EXPERTGRUPP KOMMER MED I TRYGGT I DIGITALTRAFIKEN PROJEKTET
Skydda Barn rf:s Tryggt i Digitaltrafiken projekt har väckt stort och mångsidigt intresse och flera

anmärkningsvärda samarbetspartner har bestämt sig att delta. Ett internationellt evenemang

kommer att arrangeras för projektets lansering, där en mångsidig grupp av gästtalaren kommer att

delta, såsom Peter Vesterbacka, Googles Finlandschef Antti Järvinen, samt en paneldiskussion med samarbetspartnerna. Deltagarna kommer också att få höra en hälsning från inrikesminister Maria Ohisalo, som är projektets beskyddare.


”Olika nätverk och de tjänster som de erbjuder möjliggör att hålla kontakt med varandra, skolgång

och hobbyn. Genom att bete sig på ett korrekt sätt på nätet kan vi skapa en tryggare digitaltrafik

samt förebygga brottslighet. Polisen stöder Skydda Barn rf:s projekt för att utveckla barnens och

ungas digitala färdigheter.” noterar Kimmo Ulkuniemi, polisinspektör, polisstyrelsen.


Skydda Barn rf gör mångsidigt samarbete på nationell nivå, också med projektet Barnahus som

koordineras av Institutet för Hälsa och Välfärd THL.


”Institutet för Hälsa och Välfärd THL:s Barnahus initiativ är med i Tryggt i Digitaltrafiken projektet

eftersom det är viktigt att satsa på förebyggande arbete, såsom medieuppfostran, som del av

samarbetet för att förebygga våld mot barn.” poängterar Barnahus projektets ledande

specialsakkunnig Taina Laajasalo.


Projektets grundmening är att föra fram digitala säkerhetskunskaper på ett nytt sätt, nämligen som förebyggande barnskyddsarbete samt arbete som förebygger och förstärker mental hälsa. Både vuxna och barn behöver information och upplevelsen att digital trygghet är något som är av

gemensam vikt och som kan tas under kontroll.


”Att förstärka barnens digitala säkerhetskunskaper genom medieuppfostran är också förebyggande arbete för mental hälsa.” påminner HUS divisionschef Jan-Henry Stenberg.


Skydda Barn rf samarbetar med Östersjöstaternas råds (CBSS) Children at Risk expertgrupp.

Internationellt samarbete är oerhört viktigt för att öka medvetenhet och föra fram barnens

rättigheter på det mest effektiva sättet.


“De flesta känner igen hur betydelsefullt det är - och känner sig bekväma - att lära barn hur de kan

hålla sig trygga i deras omkrets och i trafiken. Men hur kan vi lära barn att se åt båda hållen också på nätet? Var och vilka är de trafikljus som visar att man ska gå eller stanna? Var på nätet är

skyddsvägarna som hjälper barnen flytta sig tryggt från ett ställe till ett annat eller behärska

övergången från online till offline i livet? Var kan du fritt spinga runt på nätet och vilka vägars

övergång kräver mera försiktighet eller ska helt och hållet undvikas? Vi är ivriga att få vara med och

stöda detta projekt eftersom det tar fram ett nytt perspektiv i hur vi kan lära barn att vara trygga på

nätet. Detta tar oss närmare verkligheten där barn idag leker, växelverkar och lär sig- online, offline

och i korsningarna mellan dessa två.” Olivia Lind-Hardorsson från CBSS sammanfattar projektets vikt.


Havas Helsinki, del av ett globalt näverk för reklambyrån, som är Skydda Barn rf:s långvariga

samarbetspartner och anhängare, är ansvarig för projektets visuella form.Comments


bottom of page