top of page
  • Anna Ovaska

Suojellaan Lapsia ry:n lainopillisen asiantuntijan Anna Ovaskan oikeustieteen kandidaatin tutkielma

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

TUTKIELMA


Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäiseminen: Ovatko EU-jäsenmaat velvoitettuja tarjoamaan ennaltaehkäiseviä palveluja mahdollisille tekijöille rikosten ennaltaehkäisemiseksi?

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on kasvava ongelma EU-maissa. Kaiken lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan estämiseksi on tärkeää, että ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei kohdistettaisi pelkästään mahdollisiin uhreihin, vaan myös mahdollisiin tekijöihin.


Kandidaatintutkielmani aiheena on lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan estäminen ja minimointi EU-lain näkökulmasta. Tutkielmassani tarkastelen, mikäli EU-maat ovat velvoitettuja tarjoamaan anonyymejä ennaltaehkäiseviä apupalveluja mahdollisille tekijöille, lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi.


Tutkielmassani tarkastelen YK:n yleissopimusta lasten oikeuksista, sekä EU:n Direktiiviä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, sekä näiden sopimusten velvoitteita ennaltaehkäisevien palveluiden tarjoamisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastelen minkälaisia ennaltaehkäiseviä palveluja eri EU-maissa on otettu käyttöön sekä analysoin niiden tehokkuutta.


Tutkielmani tulos painottaa lasten seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyn tärkeyttä. Tutkielmani osoittaa, että anonyymit apupalvelut ja niiden aktiivinen tarjoaminen mahdollisille tekijöille tukevat lasten suojelua ja siitä syystä on äärimmäisen tärkeää, että niitä olisi tarjolla mahdollisimman laajasti.

Lue koko tutkielmani täältä

Anna Ovaska, LL.M.

Lainopillinen asiantuntija, järjestölakimies Suojellaan Lapsia ry

Comments


bottom of page