top of page
  • Protect Children

Suojellaan Lapsia ry. lausui rikosvahinkolain muutostarpeista

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

LAUSUNTO

Suojellaan Lapsia ry. korosti antamassaan lausunnossa erityisesti seksuaaliväkivallan lapsiuhrien sekä CSAM- rikosten uhrien sekä uhrien läheisten oikeuksia riittäviin korvauksiin.

Lapsena koettu seksuaaliväkivalta on väkivaltaa koko perhettä kohtaan. Siksi haluammekin painottaa, että alaikäisen seksuaalirikoksen uhrin kohdalla hoitoa ja tukea tarvitsee koko perhe. Seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen lapsen on tärkeää saada tutkittuun näyttöön pohjautuvia hoitoja ja psykoterapiaa (mm. TF-CBT, yms.) matalalla kynnyksellä.


Seksuaaliväkivalta voi aiheuttaa pitkäkestoista ja pysyvää haittaa uhrille. Seksuaalirikokset, joista on tallennettu kuvamateriaalia (CSAM) asettavat uhrin toistuvasti uhrin asemaan materiaalin kiertäessä verkossa. Uhrista tallennetun kuvamateriaalin levitys verkkoympäristöihin ja tietoisuus sen uudelleen käytöstä aikuisen seksuaaliseen tyydytykseen on omiaan lisäämään CSAM- rikosten erityistä haitallisuutta ja pitkittynyttä hoidon tarvetta.


Suojellaan Lapsia ry painottaa, että seksuaalirikoksen uhriksi joutuneella henkilöllä tulee olla oikeus saada tukea ja hoitoa myös myöhemmin elämässään, sillä oireilu voi ilmetä vasta myöhemmin, vuosia tapahtuneen jälkeen. Rikosvahinkolain tulee huomioida seksuaalirikoksissa ilmenevä mahdollinen myöhempi hoidon tarve.

Lue lausunto täältä.

Comments


bottom of page