top of page
  • Protect Children

Finland vill ha bättre skydd för barn på nätet

RAPPORT (PÅ ENGELSKA OCH FINSKA)


Finland vill ha bättre skydd för barn på nätet

Tegan Insoll & Rys Farthing

© Suojellaan Lapsia ry. 2022

Barn växer alltmer upp i en digital miljö, vilket kan ha många fördelar. Men det innebär också många risker, och i allt högre grad är den digitala miljön en märkvärdig faktor som formar barns upplevelser av våld, övergrepp och exploatering. Men detta kan ändras. Den digitala miljön är en byggd miljö och den kan och måste byggas att bli bättre för barn. Att reglera den digitala miljön och se till att de som bygger den gör det med barnens bästa i åtanke är en viktig del av att omforma en digital miljö som är lämplig för barn. Denna rapport av Tegan Insoll (Skydda Barn) och Rys Farthing (Reset Australia) visar det finska samhällets stöd för bättre skydd för barn på nätet. Det finns ett akut behov av reglering för att säkerställa att barns behandling av barns data görs på ett sätt som främjar deras rättigheter. Läs rapporten nedan på engelska eller finska.


Finland wants better protection for children online 2022
.pdf
Download PDF • 7.84MB

Suomi haluaa parempaa lasten suojelua netissä 2022
.pdf
Download PDF • 7.85MB

Comments


bottom of page