top of page
  • Protect Children

Stop, Slow & Go - Digitaltrafikljus- verkstad

Uppdaterat: 21 juli 2022

AKTUELLT, EVENEMANG


Den svenspråkiga verkstaden för 5-6 åringar tar plats den 18:e maj klo 9-11. Anmäl dig här.

Instruktioner och tidtabell sänds till deltagarna vid senare tidpunkt.

Obs. Man kan anmäla sig till verkstaden också med äldre barn, till exempel barn med särskilda behov.

“Vi deltog igår med vår grupp i Stop, Slow & Go Tryggt i Digitaltrafiken verkstaden. Barnen fann ämnet intressant och det är det ju. Verkstaden var lämpligt lång och den väckte mycket diskussion bland oss, som vi sedan kunde fortsätta efter verkstaden. Hela materialpaketet är så lysande att vi fortsätter den här veckan med de andra lektionerna.”

I den virtuella verkstaden övar vi digitala säkerhetskunskaper som är viktiga för barn på ett roligt och engagerande sätt, genom att pyssla och öppet diskutera om digital vardagen. Den kostnadsfria verkstaden som leds av Skydda Barns specialister är inriktad till barn i åldern 5-6 år, men passar också för barngrupper/klasser med äldre barn, till exempel grupper med barn som har särskilda behov. I verkstaden övar och lär sig barnen hur man ska agera i digitaltrafiken då man möter situationer och innehåll som är förbjudna, förvirrande eller skrämmande (STOP), nya och tankeväckande (SLOW) eller bekanta och tillåtna (GO). Det är viktigt att vuxna är närvarande i barnens digital vardag och att vårda öppna diskussioner om dessa ämnen.


Fun Academy:s Kip-besättningens roliga äventyrsberättelser inleder verkstadens sessioner och barnen kommer att rita egna digitaltrafikljus samt pyssla och limma situationer och innehåll som de mött i digitaltrafiken från ett färdigt bildark. Barnen uppmuntras till öppna diskussioner gällande deras digital vardag och tankar och känslor som den väckt. Olika situationer och frågor från digital vardagen värderas sedan tillsammans. Man kan fortsätta använda Stop, Slow & Go materialpaketet efter verkstaden eller så kan verkstaden förverkligas som en enstaka lektion. Materialen kan gratis laddas ner här.


Tilläggsinformation:

Matilda Sandvik, barnrättsspecialist, Skydda Barn rf

matilda.sandvik(at)suojellaanlapsia.fi
Комментарии


bottom of page