top of page
  • Protect Children

Suojellaan Lapsia ry on kääntänyt suositun ReDirection omahoito-ohjelman nyt suomeksi

TIEDOTE 04.05.2023


"Jos mieleeni nousee yhtäkään ei-toivottua ajatusta, menen sivustolle" ReDirection - tukea lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käytön lopettamisessa


Suojellaan Lapsia ry on kääntänyt suositun ReDirection omahoito-ohjelman nyt suomeksi. Uusi ohjelma tarjoaa anonyymiä matalan kynnyksen tukea ja ohjausta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (Child sexual abuse material, CSAM) suomenkielisille käyttäjille käytön lopettamiseksi. Ohjelmaan on avattu myös anonyymi chat-palvelu, jonka tavoitteena on motivoida ja tukea ohjelman käytössä sekä käyttäjän ohjaamisessa kohti rikoksetonta elämää. Alustavat palautteet ReDirection ohjelmasta ja chat-palvelusta ovat olleet lupaavia.


ReDirection omahoito-ohjelma kehitettiin laajassa asiantuntijayhteistyössä ja julkaistiin englanniksi ja espanjaksi jo vuonna 2021. Ohjelman kehittivät Suojellaan Lapsia ry:n erityisasiantuntijat yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen koulutuskeskus yliopettaja, psykologi Nina Nurmisen, psykoterapeutti Mikko Ylipekan ja HUS Mielenterveystalo.fi asiantuntijoiden kanssa. Ohjelmaa voi käyttää sekä avoimessa, että pimeässä verkossa ja alustavien arvioiden mukaan ReDirection ohjelmassa on vieraillut jo yli 70 000 henkilöä.


ReDirection omahoito-ohjelman palautekyselyyn on vastannut 74 käyttäjää ja vastanneista 74 % kertoo, että heidän CSA kuvamateriaalin käyttönsä on vähentynyt tai loppunut kokonaan. Käyttäjistä 58 % kertoo myös olevansa erittäin luottavainen omaan kykyynsä säilyttää ohjelman kautta saavutut tulokset.


”Tämänkaltaiset tukipalvelut ovat arvokkaita. Mielestäni on erittäin hyvä, että tällaisia sivustoja on ja niitä pitäisi mainostaa. Jos minulla olisi mahdollisuus niin rahoittaisin ohjelman mainostamista kaikkialla. Ihmisten ei pelkästään tule saada tietää, että muillakin on samanlaisia ongelmallisia ajatuksia, vaan myös sen, että meitä on muitakin” toteaa ReDirection ohjelman anonyymi käyttäjä ja jatkaa “Jos mieleeni nousee yhtäkään ei-toivottua ajatusta, menen tälle verkkosivustolle."

”Olen ymmärtänyt jo pitkään, että toimintani on väärin. Olen yrittänyt löytää keinoja käytön lopulliseen lopettamiseen. Ohjelman läpikäyminen antoi valtavan boostin ja vahvisti itseluottamusta. Kun luin, että jokaisen videon tai valokuvan takana on todellinen lapsi, minussa heräsi voimakkaita tunteita, häpeää itseäni kohtaan, mikä toi mukanaan vahvan halun muuttua.” ReDirection ohjelman anonyymi käyttäjä”.


Suojellaan Lapsia ry on myös mukana tammikuussa 2023 käynnistyneessä kaksivuotisessa kansainvälisessä tutkimushankkeessa BRIDGE. Tämä kuuden maan (Ruotsi, Saksa, Espanja, Tsekki, Slovakia, Suomi) konsortiohanke on Euroopan komission rahoittama ja Karolinska-instituutin johtama. Osana hanketta käynnistyy myös kliininen tutkimus lapsista seksuaalisesti kiinnostuneille henkilöille ja/tai laittoman kuvamateriaalin (CSAM) käyttäjille. Tutkimukseen voi osallistua nimettömästi ja henkilöt ohjataan riskiarvioon perustuen joko ReDirection tuettuun omahoito-ohjelmaan tai online-terapiaan. Molemmissa tuetaan ja motivoidaan käyttäytymisen muutokseen, kasvokkaiseen hoitoon sekä kohti rikoksetonta elämää. Hoitoa sekä sen vaikuttavuutta arvioidaan tieteellisin menetelmin. Suojellaan Lapsia ry käynnistää suomenkielisten lapsista seksuaalisesti kiinnostuneiden henkilöiden ja/tai laittoman kuvamateriaalin (CSAM) käyttäjien rekrytoimisen tutkimukseen kesäkuussa 2023.


”Suomessa, kuten muissakin maissa on lukuisia henkilöitä, joilla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin ja/tai henkilöitä, jotka käyttävät lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia. BRIDGE-hanke tuo tärkeää tutkimustietoa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja lasten suojelemiseen.” toteaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija ja psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen ja jatkaa ”Meidän tutkimukseen perustuva kokonaisvaltainen työmme pohjautuu vahvasti Väkivallaton Lapsuus ja Lanzarote sopimuksen kansallisiin toimenpanosuunnitelmiin ja niissä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin.”

Suojellaan Lapsia ry. on ainoa järjestö Suomessa, jonka päivittäinen työ keskittyy kansallisesti ja kansainvälisesti yksinomaan lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn.


Mielenterveystalo.fi on verkkopalvelu, joka tarjoaa mielenterveyteen liittyvää tietoa sekä kansalaisille että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Mielenterveystalo.fi-verkkosivuston ylläpidosta vastaa HUS.


ReDiretion omahoito-ohjelma kehitettiin osana Suojellaan Lapsia ry:n ReDirection hanketta, jota rahoittaa Safe Online Initiative End Violence.


Lisätietoja:

Nina Vaaranen-Valkonen, toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti.

p. 040 747 8829, nina.vaaranen-valkonen(at)suojellaanlapsia.fi

Comments


bottom of page