top of page
 • Protect Children

Lapsen oikeuksien viikko - jokaisella lapsella on oikeus turvallisuuteen!

BLOGIKIRJOITUS
Tämän vuoden lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen. Nyt on erinomainen aika ilmoittautua mukaan tuleviin Suojellaan Lapsia ry:n maksuttomiin koulutuksiin ja työpajoihin jotka edistävät lasten digiturvataitokasvatusta ja lasten turvallisuutta digiympäristöissä. Ammattilaisille suunnatut koulutukset järjestetään 15.11 & 28.11, lapsille suunnatut työpajat 29.11 & 30.11. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

 

Tällä viikolla kokoonnumme juhlistamaan lasten oikeuksia. Kansainvälistä lastenpäivää ja lapsen oikeuksien viikkoa vietetään joka vuosi tietoisuuden lisäämiseksi 20. marraskuuta 1989 hyväksytystä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksesta. Vaikka tällä viikolla kiinnitetään erityistä huomioita lasten oikeuksiin ympäri maailman, tulee meidän varmistaa, että lasten oikeuksia suojellaan joka ikinen päivä.


YK: n yleissopimus lapsen oikeuksista on laajin koskaan tuotettu lausunto lasten oikeuksista, ja se on historian laajimmin ratifioitu kansainvälinen ihmisoikeussopimus (sopimuksen on ratifioinut 196 maata). Yleissopimuksessa on 54 artiklaa, jotka määrittelevät kaikki oikeudet, niin poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset että kulttuurilliset oikeudet, joihin kaikilla lapsilla on oikeus. Suojellaan Lapsia ry:ssä kaikki työmme perustuu yleissopimuksen 19 artiklaan, jossa määritellään lapsen oikeus olla turvassa väkivallalta, eli "kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä, mukaan lukien seksuaaliväkivalta".


Tällä viikolla tulee kuluneeksi 33 vuotta siitä, kun lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus hyväksyttiin. Yli kolme vuosikymmentä tämän maailmanlaajuisen sitoumuksen jälkeen miljoonat lapset ympäri maailmaa kokevat edelleen väkivaltaa, mukaan lukien seksuaaliväkivaltaa, jota tapahtuu yhä enemmän verkkovälitteisesti. Eurooppalaisen arvion mukaan 1/5 eurooppalaisista lapsista kokee seksuaaliväkivaltaa jossain vaiheessa lapsuuttaan. Me Suojellaan Lapsia ry:ssä työskentelemme joka päivä varmistaaksemme, että yksikään lapsi ei joutuisi seksuaalisen häirinnän, houkuttelun tai seksuaaliväkivallan kohteeksi.


Teknologian kehittyessä ja uusien riskien ilmaantuessa tarvitsemme uusia, tehokkaampia tapoja ehkäistä lapsiin kohdistuvia rikoksia. Suojellaan Lapsia ry työskentelee kokonaisvaltaisella lähestymistavalla lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi.


Miten me Suojellaan Lapsia ry:ssä edistämme lapsen oikeutta väkivallattomaan lapsuuteen?

 
 1. Opetamme lapsille tärkeitä digiturvataitoja- Turvallisesti Digiliikenteessä -hanke edistää lasten digiturvataitoja hauskalla ja innostavalla tavalla, jotta lapset voivat turvallisesti ja itsevarmasti liikkua myös digiympäristöissä.

 2. Koulutamme ammattilaisia – tuemme lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, lainvalvontaviranomaisia ja muita lasten suojelun alalla toimivia viranomaisia.

 3. Teemme innovatiivista ja merkittävää tutkimusta – ReDirection-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa verkkovälitteistä seksuaaliväkivaltaa tekemällä innovatiivista tutkimusta sekä vaikuttamalla rikosten tekijöihin.

 4. Nostamme esiin selviytyjien ääntä– nostamme esiin lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneiden ääntä Meidän Äänemme- kokemusasiantuntijaryhmän kautta.

 5. Tuemme uhreja ja perheitä – järjestämme Sinä Riität-vertaistukiryhmiä tukeaksemme vanhempia ja huoltajia, joiden lapsi on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi.

 6. Teemme vaikuttamistyötä konkreettisten toimien edistämiseksi– teemme vaikuttamistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttaaksemme lainsäädäntöön jotta se paremmin huomioisi lasten, selviytyjien ja perheiden oikeuksia sekä parempien suojelutoimien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseksi.


Mitä voit tehdä osallistuaksesi lapsen oikeuksien viikkoon?

 
 1. Keskustele lastesi kanssa heidän oikeuksistaan. Tutustu lasten oikeuksiin itse ja esittele ne lapsillesi. On tärkeää, että lapset ovat tietoisia oikeuksistaan.

 2. Tutustu aineistopankkiimme yhdessä lapsen kanssa. Seuraavat materiaalit tukevat lapsen oikeutta tietoon. Digiliikenteessä turvalliseen kulkemiseen liittyvien tärkeiden taitojen oppiminen edistää myös lapsen oikeutta suojeluun.

  1. Mia ja Ella netissä: Hämmentävä tilanne (Etenkin ammattilaiset)

  2. Stop, Slow & Go (Etenkin ammattilaiset)

  3. Kiko ja Moniminä

  4. Nuorten lainopillinen infosivu

  5. Puhelinparkki

  6. Mitä? Missä? Milloin? - Meidän omat digisäännöt

 3. Tutustu Kerro jollekin johon luotat -materiaaliin yhdessä lapsen kanssa (9-13-vuotiaille), jonka alkuperäisen version Euroopan neuvosto on julkaissut lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja seksuaaliväkivallalta ja jonka Suojellaan Lapsia on kääntänyt suomeksi. Materiaali ohjeistaa miten lapsi voi käyttää Lanzaroten sopimuksen mukaisia oikeuksia
Comentarios


bottom of page