top of page

ReDirection

Ennaltaehkäisemme lapsiin kohdistuvaa verkkovälitteistä seksuaalirikollisuutta tuottamalla uutta tutkimusta ja tietoa sekä vaikuttamalla rikosten tekijöihin. 

ReDirection-projektin tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta.

Suojellaan Lapsia ry:n ReDirection- projektin tavoitteena on tuottaa uutta tutkimusta ja tietoa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ja kehittää ReDirection-omahoito-ohjelma henkilöille, jotka etsivät, katsovat ja jakavat lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia (child sexual abuse material, CSAM).

ReDirection projektin on rahoittanut Safe Online Initiative at End Violence.

Pimeän verkon ReDirection-tutkimus

Suojellaan Lapsia ry julkaisi pimeään verkkoon kaksi innovatiivista kyselyä keräämään ennennäkemätöntä tietoa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin käyttäjiltä. Kun kuvamateriaalia etsivät henkilöt hakevat materiaalia pimeästä verkosta käyttäen tiettyjä hakukoodeja, hakutulokset näyttävät laittoman kuvamateriaalin sijaan kyselyt "Auta meitä auttamaan" ja "Ei tarvetta avulle".

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaali tai CSAM (kutsutaan usein harhaanjohtavasti "lapsipornoksi") tarkoittaa kuvia, videoita, livestriimauksia ja kaikkea muuta materiaalia, joka kuvaa lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. CSAM voi sisältää materiaalia, joka esittää lasta seksuaalisesti, osittain pukeutuneena tai alasti, ja se voi sisältää materiaalia, joka todistaa tai ei todista seksuaalista toimintaa tai väkivaltaa ollenkaan.

+22 000 vastaajaa kyselyihin

Mitä on lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava kuvamateriaali (CSAM)?

Tutkimusartikkeli Stanford Journalissa

Helmikuussa 2022 Suojellaan Lapsia ry:n ensimmäinen vertaisarvioitu artikkeli ReDirection-tutkimuksesta julkaistiin Stanford Internet Observatoryn Journal of Online Trust and Safety -tieteellisessä julkaisussa. Tutkimuksessa todettiin, että monet niistä, jotka katsovat lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia, ovat myös kohonneessa riskissä ottaa suoraan yhteyttä lapsiin verkossa ja syyllistyä muihin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin.

ReDirection-kyselyraportti: CSAM-käyttäjät pimeässä verkossa

Syyskuussa 2021 Suojellaan Lapsia ry julkaisi kattavassa "CSAM Users in the Dark Web: Protecting Children Through Prevention". tutkimusraportissa alustavia tuloksia pimeässä verkossa anonyymisti tehdystä tutkimuksesta CSAM:n käyttäjistä.


Raportti paljastaa ennennäkemättömiä tuloksia Suojellaan Lapsia ry:n tutkimuksesta pimeässä verkossa. Nämä uudet tiedot ovat korvaamattomia lasten suojelemiseksi maailmanlaajuisesti ja taistelussa lasten suojelemiseksi verkossa tapahtuvalta seksuaaliväkivallalta.

ReDirection-omahoito-ohjelma

Anonyymisti käytettävän, kuntouttavan ReDirection-omahoito-ohjelman ovat kehittäneet psykologit Nina Nurminen ja Mikko Ylipekka yhdessä Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijoiden kanssa.

ReDirection-omahoito-ohjelma pohjautuu Suomessa ja Virossa jo käytössä olevaan seksuaalirikoksesta tuomituille ja ns. potentiaalisille tekijöille suunnattuun/kohdennettuun UUSI SUUNTA -ohjelmaan. Ohjelma perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja ohjaa sekä motivoi CSAM käyttäjiä rikoksettomaan elämään, CSAM käytön lopettamiseen. Vaikka tämä voi olla vaikeaa, 50 % "Auta meitä auttamaan sinua" -kyselyyn vastanneista kertoivat haluavansa lopettaa CSAM:n käytön, ja me Suojellaan Lapsia ry:ssä uskomme että on mahdollista auttaa CSAM-käyttäjiä lopettamaan rikollisen toimintansa.

ReDirection-omahoito-ohjelman perusta

Käyttäjien palaute

ReDirection-omahoito-ohjelman käyttäjien alustava palaute viittaa siihen, että ohjelma onnistuneesti vähentää CSAM:n käyttöä. 60 % sanoi, että heidän CSAM:n käyttönsä on vähentynyt tai että he ovat kokonaan lopettaneet CSAM:n käytön aloitettuaan ReDirection-omahoito-ohjelman.

Kielet

Red PaPaz ja Milena Vásquez-Amézquita (PhD, Associate Professor Universidad El Bosque) on kääntänyt ja kulttuurillisesti mukauttanut ohjelman espanjaksi. ReDirection-omahoito-ohjelma lötyy englanniksi ja espanjaksi HUS Mielenterveystalo verkkosivuilta. Omahoito-ohjelmasta julkaistaan vuonna 2023 myös mm. suomen-, venäjän-, ruotsin-, norjan-, tšekin-, slovakian-, saksan-, ja portugalinkieliset versiot.

“Hankkeessa kohdistetaan ennaltaehkäiseviä toimia ja tutkimusta ensisijaisesti sinne, missä ongelma on pahin – Tor-verkon alustoilla. Kehitettävä ReDirection-ohjelma antaa uudenlaisen keinon ennaltaehkäistä seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneiden lasten joutumista uudelleen uhrin asemaan. Tavoitteena on myös vähentää laittoman kuvamateriaalin käyttöä.”

Nina Vaaranen-Valkonen

Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, Suojellaan Lapsia ry

“Yhdistämme Tor-verkossa toteutettavaa tutkimusta uusimpiin kansainvälisiin tutkimustuloksiin. Hanke viitoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää näkökulmaa ja muutossuuntaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksien vahvempaan ennaltaehkäisyyn.”

Tero Toiviainen

Erityisasiantuntija, Poliisiammattikorkeakoulu

ReDirection

"Tutkimuksessa todettiin, että monet niistä, jotka katsovat lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia, ovat myös kohonneessa riskissä ottaa suoraan yhteyttä lapsiin verkossa."

ReDirection

"Auta meitä auttamaan-kyselyyn vastanneista 50 % sanoi, että he haluaisivat lopettaa CSAM:n käytön."

Pääyhteistyökumppanit:

Red PaPaz

POLAMK

Mielenterveystalo

RSKK

Hankkeeseen antaa erityisosaamista:

Nina Nurminen

Rikosseuraamusalan Koulutuskeskuksen yliopettaja, psykologi, tutkija

Manja Nikolovska

Tutkijatohtori, Department of Security and Crime Science, University College London

Juha Nurmi

Tor-verkko asiantuntijuutta vahvistaa hakukone Ahmian kehittänyt tekniikan tohtori

Suojellaan Lapsia ry:lle merkittävä End Violence -rahoitus kansainväliseen, innovatiiviseen ReDirection-hankkeeseen

Hankkeen rahoittaa:

Hankkeen rahoittaja Safe Online Initiative at End Violence on globaali organisaatio, joka toimii YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16 mukaisesti lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Tuoreimmat ReDirection-uutiset

Viimeaikaiset ReDirection-julkaisut

bottom of page