top of page
  • Protect Children

Child10 Awards 2022: Skydda Barn rf prisas för arbete mot sexuell exploatering av barn

Uppdaterat: 21 juli 2022

PRESSMEDDELANDE


I dag lanseras årets Child10 Awarded Members under en livesänd gala där H.M. Drottning Silvia deltar. De tio organisationerna från runtom i Europa har valts ut och prisas för sitt arbete mot människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn. Organisationerna kommer under året att arbeta tillsammans mot den exploatering av barn som sker via digitala plattformar för att tillsammans finna hållbara lösningar. En av pristagarna är den finska organisationen Skydda Barn.

Skydda Barn rf lyfter fram ett verkligen nödvändigt perspektiv med fokus på gärningspersoner till diskussionen gällande kommersiellt sexuell exploatering av barn, vilket är instrumentellt för att ta itu med efterfrågan. Deras ReDirection forskning erbjuder en kritisk insikt till gärningspersonerna vilket kommer att vara extremt viktigt för att utveckla mera effektiva förebyggande åtgärder” säger Jacob Flärdh, generalsekreterare, Child10.

Fokus för årets pristagare är att samverka mot exploatering av barn via digitala plattformar. Detta då exploateringen via digitala plattformar är något som har ökat under pandemin, både i Finland och internationellt. Idag använder sig förövare i allt större utsträckning av sociala medier och spelsidor för att söka kontakt med barn för att exploatera dem.

"Det är en ära för oss att vara en av Child10 pristagarna. Våra specialister har jobbat otroligt hårt och detta erkännande från H.M. Drottning Silvia är väldigt betydelsefullt för oss alla. Genom vårt innovativa arbete har vi kunnat samla ny och märkvärdig information för att förebygga sexualbrott mot barn på nätet. Vårt samarbete med de andra Child10 organisationerna stöder och förstärker vårt arbete för att skydda barn” säger Nina Vaaranen-Valkonen, verksamhetsledare, specialsakkunnig, psykoterapeut, Skydda Barn rf

De tio pristagarna kommer under året att samarbeta för att hitta gemensamma lösningar och öka medvetenheten om problemet på såväl nationell som på regional nivå i Europa. De får även individuellt stöd för att öka hållbarheten i organisationen samt mottar 100.000 kronor från H.M. Drottning Silvias stiftelse “Care About the Children” som är huvudpartner till Child10.

“Att få möjlighet att stötta Child10 och de utvalda pristagarnas arbete mot människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn känns otroligt viktigt för oss. CATCH har från sitt grundande haft som målsättning att stötta de mest utsatta barnen i Sverige och världen och tillsammans med dessa organisationer som arbetar direkt med barnen får vi möjlighet att göra det”, säger Thérèse Blixen, verksamhetschef, H.M. Drottning Silvias stiftelse “Care About the Children”.

Den digitala galan kommer livesändas den 25 februari 2022 12:45 - 14:15 på child10.org samt på eventets Facebooksida.

För mer information kontakta:

Nina Vaaranen-Valkonen, verksamhetsledare, specialsakkunnig, Skydda Barn Tel: +358 40 7478829 Mail: nina.vaaranen-valkonen@protectchildren.fi

Johanna Wilkens, kommunikationansvarig Child10 Tel: 079 102 36 36 Mail: johanna@child10.org


Comments


bottom of page