top of page
  • Protect Children

Uusi materiaali tueksi lasten digiarkeen ja verkkovälitteisten rikosten ennaltaehkäisemiseksi

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

TIEDOTE

Lataa maksuttomat Kiko ja Moniminä suomeksi täältä, ruotsiksi täältä.

Suojellaan Lapsia ry on tuottanut yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa suomenkieliset “Kiko ja Moniminä” materiaalit ennaltaehkäisemään pieniin lapsiin kohdistuvia verkkovälitteisiä seksuaalirikoksia. Yhdistys vahvistaa erityisesti CSAM rikosten torjuntaa (Child sexual abuse material), missä lapsen oikeuksia räikeästi rikkovaa ja lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia on levitetty verkkoon.Teknologian kehitys on johtanut yhä nuorempien lasten digitaalisten medioiden käyttöön ja tutkimusten mukaan suurin osa suomalaisista 5–6- vuotiaista lapsista käyttää älylaitteita melko itsenäisesti. Yhä nuorempien lasten itsenäinen digilaitteiden käyttö näkyy valitettavasti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tilastollisessa kasvussa ja yhä nuoremmat lapset ovat joutuvat verkkovälitteisten seksuaalirikosten uhreiksi. Esimerkiksi laajassa 200 lapsiuhria koskettaneessa Keski-Suomen rikosvyyhdin uhrit olivat 5–13-vuotiaita. Myös laittoman CSAM kuvatallenteiden määrä verkossa on räjähdysmäisesti kasvanut. Suojellaan Lapsia asiantuntijat ovat luokitellut (2020–2022) osana kansainvälistä Project Arachnid verkostoa yli 700 000 yksittäistä kuvaa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, mikä on johtanut yli puolen miljoonan kuvan poistamispyyntöön kansallisiin ja kansainvälisiin verkkopalveluihin.


Suojellaan Lapsia asiantuntijoiden tuottamat Kiko- materiaalit ovat käännöksiä Euroopan neuvoston “Kiko and the Manymes” sisällöistä. Materiaaleihin sisältyy erillinen selkeä ohjeistus vanhemmille lasten suojelemiseksi ja ohjeistusta voi myös hyödyntää varhaiskasvatuksessa. Ohjeistus tarjoaa konkreettisia käytännön esimerkkejä lasten suojelemiseksi verkkovälitteiseltä seksuaaliväkivallalta. Kiko-lastenkirja helpottaa keskusteluja älylaitteisiin liittyvistä säännöistä ja digiturvataidoista lapsen kanssa. Materiaalit ovat ladattavissa maksuttomasti Suojellaan Lapsia aineistopankista sekä suomeksi että ruotsiksi.


Lapset tarvitsevat aikuisten läsnäoloa ja ohjeistusta turvalliseen mediankäyttöön ennen itsenäistä älylaitteiden käyttöä. Lapsiperheille tuottamamme helpot ja käytännönläheiset materiaalit ennaltaehkäisevät lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia, erityisesti CSAM rikoksia. Kaikki materiaalimme perustuvat lasten oikeuksiin ja sisältyvät ”Varhain on Parhain” digiturvataitokasvatus-malliimme. Työmme perustuu tutkimustietoon ja jäsenyyksiemme kautta Sosiaali- ja terveysministeriön Väkivallaton Lapsuus toimenpidesuunnitelmaan sekä Lanzarote sopimuksen kansalliseen implementointiin.” toteaa Nina Vaaranen-Valkonen, Suojellaan Lapsia toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti.

Kiko materiaalit on tuotettu osana Pohjoismaiden Ministerineuvoston rahoittamaa ja ECPAT Norjan johtamaa “Collaborating to Prevent: a holistic approach in protecting children from sexual violence online” yhteistyöhanketta. Tavoitteenamme on edistää monikansallista tutkimusta pimeän verkon lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käyttäjistä sekä edistää tutkimukseen pohjautuvia toimia ja interventioita lasten suojelemiseksi.


”Turvallisuus ja erityisesti lasten turvallisuus on kaiken hyvinvoinnin perusta. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen niin fyysisissä kuin digitaalisissa ympäristöissä.” toteaa Erkki Tuomioja, Pohjoismaiden neuvoston presidentti.

Suojellaan Lapsia asiantuntijat antavat mielellään aiheesta lisätietoja.
Comments


bottom of page