top of page
  • Protect Children

BRIDGE-hanke ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia vaikuttamalla rikosten tekijöihin

Päivitetty: 9. tammik.

Suojellaan Lapsia ry ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa verkkovälitteistä seksuaaliväkivaltaa ja käynnistää suomalaisten rikosten tekijöiden hoidon ja tutkimuksen


Euroopan komission sisäisen turvallisuuden rahaston rahoittama BRIDGE-hanke kokoaa yhteen Euroopan unionin kuusi jäsenvaltiota verkkovälitteisen lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyn tehostamiseksi.


Helsinki – 23.10.2023


Suojellaan Lapsia ry ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, häirintää ja houkuttelua kokonaisvaltaisesti, tutkimuspohjaisin menetelmin ja keinoin. Yhdistys käynnistää suomalaisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden hoidon osana EU-rahoitteista BRIDGE-hanketta, joka on Tukholman alueen ja Karoliinisen instituutin psykiatrian tutkimuskeskuksen koordinoima kaksivuotinen tutkimushanke.


“Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa tulee ja sitä voidaan ennaltaehkäistä tutkimuspohjaisin keinoin ja menetelmin. Me uskomme, että jokainen hoitoon hakeutuva henkilö tarjoaa meille mahdollisuuden ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa” painottaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen.


Tutkimuspohjainen strategia lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi


Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta ja riisto ovat merkittävä maailmanlaajuinen kansanterveysongelma ja teknologian kehittyessä teot toteutetaan yhä useammin verkkovälitteisesti. Nykyiset keinot ja strategiat lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Euroopan neuvoston arvion mukaan joka viides lapsi Euroopassa joutuu seksuaaliväkivallan uhriksi.


BRIDGE-hankkeen innovatiivinen strategia on kohdentaa toimia henkilöihin, joilla on kohonnut riski syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja ohjata heidät kasvokkaisen hoidon pariin rikosten ennaltaehkäisemiseksi.


"Viimeaikaisten tutkimustulosten mukaan korkean riskin henkilöt, joilla on merkittävä riski syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin tarvitsevat muutakin kuin verkkoalustoilla ja puhelimitse tarjottavaa tukea ja interventioita. Korkean riskin henkilöt tarvitsevat rikollisen käyttäytymisen puuttumiseen ja muuttamiseen kasvokkain toteutettua hoitoa" painottaa Christoffer Rahm MD, PhD, Karoliinisen instituutin psykiatrian ylilääkäri ja BRIDGE-hankkeen tutkimusjohtaja.


Project Bridge -hankkeessa toteutettuun hoitoon voivat nyt osallistua kaikki yli 18-vuotiaat, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista haluistaan. Osallistuminen on maksutonta ja luottamuksellista https://www.iterapi.se/sites/bridge/lang/fi


EU rahoittaa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjuntaa


Euroopan komissio on myöntänyt 16 miljoonaa euroa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisevään työhön ja torjuntaan. BRIDGE-hanketta rahoittaa Euroopan komission sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-2021-TF1-AG-CYBER). BRIDGE-hankkeen konsortioon kuuluu yliopistoja, lainvalvontaviranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita kuudesta EU:n jäsenvaltiosta, mukaan lukien Tukholman alueen ja Karoliinisen instituutin psykiatrian tutkimuskeskus (Ruotsi), Suojellaan Lapsia, Protect Children ry. (Suomi), Hampurin-Eppendorfin yliopistollinen terveyskeskus (Saksa), Bratislavan poliisiakatemia (Slovakia), Jaume I -yliopisto (Espanja) ja kansallinen mielenterveysinstituutti (Tšekki).


Yhteystiedot:

Nina Vaaranen-Valkonen, toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti

Suojellaan Lapsia, Protect Children ry 

+358 407478829 Christoffer Rahm, BRIDGE-hankkeen tutkimusjohtaja

+46 08-123 410 23

Lisätietoa:

Suojellaan Lapsia, Protect Children ry:n työ keskittyy täysin lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn ainoana järjestönä Suomessa.

Kommentare


bottom of page