top of page
  • Protect Children

Suojellaan Lapsia ry julkaisee ReDirection omahoito-ohjelman & tutkimusraportin CSAM-käyttäjistä

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

TIEDOTE


Suojellaan Lapsia ry julkaisee ennennäkemätöntä tietoa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältävän kuvamateriaalin käyttäjistä. CSAM käyttäjille kehitetty innovatiivinen ReDirection-omahoito-ohjelma avautuu tänään.


Suojellaan Lapsia tutkimukseen on vastannut nyt jo yli 10 000 CSAM käyttäjää. Tutkimuksen mukaan lähes 40 % henkilöistä on hakeutunut suoraan verkkovälitteiseen kontaktiin lapsen kanssa katsottuaan laitonta CSAM kuvamateriaalia. Suojellaan Lapsia vaatii välittömiä toimia lasten suojelemiseksi, tehokkuutta CSAM kuvamateriaalin poistamiseen sekä tekijöille kohdennettuja interventioita.


Suojellaan Lapsia on julkaissut ReDirection omahoito-ohjelman sekä kattavan ja ennennäkemättömän tutkimusraportin CSAM-käyttäjistä pimeässä verkossa: ”CSAM Users in the Dark Web: Protecting Children Through Prevention” (saatavilla täältä: https://suojellaanlapsia.fi/2021/09/23/redirection-survey-report/) (CSAM eli child sexual abuse material, tai lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivaltaa todistava kuvamateriaali). Suojellaan Lapsia vaatii hallituksilta ja aiheen parissa työskenteleviltä toimia lasten suojelemiseksi.

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta verkossa on saavuttanut epidemian mittasuhteet. Tämä ongelma ei poistu, ennen kuin ryhdymme tehokkaampiin toimiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi ”, painottaa Suojellaan Lapsia ry:n projektitutkija & asiantuntija Tegan Insoll, LL.M.


Suojellaan Lapsia ReDirection projectin on rahoittanut End Violence Against Children

“Lasten suojeleminen verkkovälitteiseltä seksuaaliväkivallata on äärimmäisen tärkeää. Suurin osa lapsia suojelevista toimista käynnistetään rikoksen jo tapahduttua, keskittyen tekijöiden kiinniottamiseen, syytteiden nostamisen ja tekijöiden vangitsemiseen. Suojellaan Lapsia innovatiivinen ReDirection hanke ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia täysin uudenlaisesta näkökulmasta. Tänään julkaistava tutkimusraportti CSAM users on the Dark Web ja sen tuloksiin pohjautuva omahoito-ohjelma on merkittävä saavutus ja mahdollistaa tehokkaamman verkkovälitteisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjumisen” Marija Manojlovic, Safe Online Director, End Violence Against Children.


Tutkimuskyselyyn on nyt vastattu yli 10 000 kertaa 12 eri kielellä. Tutkimus korostaa kuutta keskeistä tutkimustulosta. Tulokset ovat pysäyttäviä, sillä laittoman CSAM kuvamateriaalin käyttö lisää merkittävästi henkilöiden riskiä syyllistyä vakavampiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Lähes 40 % vastaajista sanoo, että he ovat hakeutuneet suoraan kontaktiin lapsen kanssa katsottuaan CSAM materiaalia ja noin 60 % sanoo pelkäävänsä, että CSAM -käyttö johtaa heidät hakeutumaan kontaktiin lapsen kanssa. Tutkimustulosten perusteella Suojellaan Lapsia ry kehottaakin kaikkia yrityksiä tehostamaan toimia CSAM materiaalin mahdollisimman nopeaksi poistamiseksi.

Tarvitsemme tehokkaita toimia, kuten huipputeknologiaa hyödyntävää Project Arachnidia ja kansainvälistä verkostoa laittoman kuvamateriaalin mahdollisimman nopeaan ja tehokkaaseen poistamiseen verkosta. Tarvitsemme myös innovatiivisia tekijöihin kohdentuvia interventioita”, toteaa Suojellaan Lapsia ry:n lainopillinen asiantuntija, järjestölakimies, Anna Ovaska, LL.M.

Toinen merkittävä tutkimustulos on, että 45 % vastaajista sanoo katsovansa livestriimattua lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Suojellaan Lapsia toteaa, että teknologian jatkuva kehitys tekee CSAM:n katsomisesta, tuottamisesta ja levittämisestä yhä helpompaa, mikä vaikeuttaa merkittävästi lasten suojelua verkkovälitteiseltä seksuaaliväkivallalta.


Suurin osa vastaajista on ollut itse lapsia nähdessään ensimmäisen kerran CSAM kuvamateriaalia: 70 % vastaajista sanoo olleensa alle 18-vuotiaita ja 40 % alle 13-vuotiaita.

Lasten altistuminen laittomalle CSAM kuvamateriaalille varhaisessa iässä voidaan määritellä yhdeksi haitalliseksi lapsuuden kokemukseksi (ACE), jonka tiedetään johtavan lapsen kielteisiin kehityskulkuihin. Lasten suojeleminen ikätasolle haitalliselta ja traumatisoivalta sisällöltä vaatiikin vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä” painottaa Nina Vaaranen-Valkonen, Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti.

Tänään julkaistu anonyymisti käytettävä, kuntouttava ReDirection omahoito-ohjelma laittoman CSAM käyttäjille löytyy englanniksi ja espanjaksi HUS Mielenterveystalo verkkosivustolta ja pimeästä Tor verkosta. Ohjelman ovat kehittäneet psykologit Nina Nurminen ja Mikko Ylipekka yhdessä Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja ohjaa sekä motivoi CSAM käyttäjiä rikoksettomaan elämään, CSAM käytön lopettamiseen. ReDirection omahoito-ohjelman tavoitteena on vähentää CSAM kuvamateriaalin käyttöä ja ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia sekä seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneiden lasten uudelleen uhriutumista.


Suojellaan Lapsia ry järjestää kansainvälisen asiantuntijawebinaarin tutkimustuloksista 5. lokakuuta kello 16.00 EEST. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä.Σχόλια


bottom of page