top of page
  • Protect Children

Kevään 2023 maksuton koulutussarja ammattikasvattajille

Päivitetty: 7 päivää sitten

AJANKOHTAISTA


Opetushallituksen rahoittamassa, Suojellaan Lapsia ry:n järjestämässä etäkoulutussarjassa saat viimeisintä tietoa ja paljon käytännön vinkkejä lasten digiturva-, tunnetaito- ja turvataitokasvatukseen.


Suojellaan Lapsia ry järjestää kevään 2023 etäkoulutussarjan edistämään ammattikasvattajien tietoa ja taitoja lapsiin kohdistuvan seksuaaliseen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisystä, sen tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. Koulutuksessa tarjotaan myös perustietoa traumasta ja hyviä käytännön vinkkejä traumainformoidusta työotteesta.


Koulutussarja järjestetään erikseen

1) Rehtoreille ja päiväkodin johtajille

2) Alakoulun henkilöstölle ja

3) Varhaiskasvatuksen henkilöstölle


Koulutuksen suorittaneille jaetaan Suojellaan Lapsia ry:n koulutussertifikaatti. Osallistujien kesken arvotaan myös Suojellaan Lapsia ry:n materiaalipaketteja.


Kevään 2023 aikana toteutettavien henkilöstökoulutusten ajankohdat:

(Jos et pääse kaikille luennoille, voit osallistua toisen ryhmän vastaavalle luennolle tai katsoa luentotallenteen.)


1) Kuuluuko lapseen kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy ammattikasvattajille?


Kenelle?

Rehtorit ja päiväkodin johtajat


Milloin?

15.3. klo 12-14:30 Luento 1 Ilmiö: (Erityisesti verkkovälitteinen) lapsiin kohdistuva seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta

27.3. klo 12-14:30 Luento 2: Turvallisesti Digiliikenteessä

3.4. klo 12-14 Luento 3: Lapsuuden traumat

17.4. klo 12-14 Luento 4: Seksuaaliväkivaltaan puuttuminen ja psykososiaalinen tuki

8.5. klo 12-14 Luento 5: Kehon rajat ja muu turvataitokasvatus


Missä?
2) Miten tukea lasten turvallista kulkemista digiliikenteessä?


Kenelle?

Alakoulun henkilöstö


21.3. klo 14-16:30 Luento 1: (Erityisesti verkkovälitteinen) lapsiin kohdistuva seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta

29.3. klo 14-16:30 Luento 2: Turvallisesti Digiliikenteessä

4.4. klo 14-16 Luento 3: Lapsuuden traumat

26.4. klo 14-16 Luento 4: Seksuaaliväkivaltaan puuttuminen ja psykososiaalinen tuki

10.5. klo 14-16 Luento 5: Kehon rajat ja muu turvataitokasvatus

17.5. klo 9-11 Digiturvataitoja edistävä etätyöpaja, johon osallistutaan lapsiryhmän kanssa


Missä?
3) Miksi turvallisen digiliikenteessä kulkemisen harjoittelu tulee aloittaa varhain?


Kenelle?

Varhaiskasvatuksen henkilöstö


Milloin?

22.3. klo 12-14:30 Luento 1: (Erityisesti verkkovälitteinen) lapsiin kohdistuva seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta

28.3. klo 12-14:30 Luento 2: Turvallisesti Digiliikenteessä

5.4. klo 12-14 Luento 3: Lapsuuden traumat

25.4. klo 12-14 Luento 4: Seksuaaliväkivaltaan puuttuminen ja psykososiaalinen tuki

9.5. klo 12-14 Luento 5: Kehon rajat ja muu turvataitokasvatus

16.5. klo 9-11 Digiturvataitoja edistävä etätyöpaja, johon osallistutaan lapsiryhmän kanssa


Missä?

Kouluttajat

Nina Vaaranen-Valkonen on Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija ja psykoterapeutti.

Hän on työskennellyt 15 vuotta lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Vaaranen-Valkonen työskentelee useassa erityisasiantuntijatyöryhmässä, ja on tunnettu luennoitsija niin kansallisissa kuin kansainvälisissä konferensseissa. Vaaranen-Valkonen on keskittynyt työurallaan edistämään erityisesti seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneiden lasten ja nuorten sekä perheiden oikeuksia ja asemaa. Psykoterapeuttina hän on erikoistunut traumojen hoitoon.Katariina Leivo toimii Suojellaan Lapsia ry:n kehityspsykologian asiantuntijana. Hän työskenteli 17 vuotta Lontoon monikulttuurisessa ympäristössä, ensin kouluissa keskittyen luomaan esteettömiä ja yksilöllisiä oppimisympäristöjä ja -materiaaleja, ja myöhemmin erilaisissa psykologian palveluissa edistäen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja perheiden hyvinvointia. Leivo on kokenut kouluttaja lasten kehitykseen, lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan, traumaan ja erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimiseen liittyvissä aiheissa.
Maria Marin on toiminut vuosia luokanopettajana ja erityisopettajana. Hän on suorittanut sekä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen valmiuksia antavat opinnot, luokanopettajan opinnot että koulutusjohtamisen perusopinnot. Marin toimii nykyään kouluttajana ja oppimiskulttuurin kehittäjänä. Hän on innostava ja kokenut kouluttaja. Marin on kiinnostunut edistämään erityistä tukea tarvitsevien ja erityisesti traumaa kokeneiden lasten oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

bottom of page