top of page

Allekirjoita vetoomus!

Auta suojelemaan lapsia netissä

Auta suojelemaan lapsia – allekirjoita vetoomus lainsäädännön muuttamiseksi!

EU:ssa äänestetään syyskuussa lainsäädännöstä, jonka myötä vahvistettaisiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä. Aika käy vähiin ja meidän on osoitettava päättäjille, että lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta verkossa on loputtava. Vetoomuksemme allekirjoittaminen vie vain muutaman sekunnin.

Sinä päätät – tehdään yhdessä internetistä #turvallinenlapsille.

Allekirjoittamalla vetoomuksemme, jolla tuetaan nykyistä EU-lakialoitetta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi, tuet muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 • Velvoitteiden asettaminen verkkopalvelujen tarjoajille, kuten sosiaalisen median alustoille, alustoillaan tapahtuvan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseen, havaitsemiseen ja siitä ilmoittamiseen, sekä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin poistamiseen

 • Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjunnan vahvistaminen koko unionissa

 • Tarvittavan tuen ja oikeuden varmistaminen lapsuudessaan seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneille 

Vetoomuksen on aloittanut Eurooppalainen Justice Initiative. Suojellaan Lapsia ry johtaa Justice Initiative- työtä pohjoismaissa.

Vaatimuksemme tiivistettynä:

Tee päätös suojella lapsia netissä

Tarvitsemme apuasi viestin välittämiseksi!
Jakamalla vetoomuksen verkostoissasi voit auttaa suojelemaan lapsia.

 • Facebook
 • Twitter
 • Whatsapp

Tiesitkö?

20%

lapsista Euroopassa joutuu seksuaaliväkivallan uhriksi

29M

(miljoonaa) ilmoitusta epäillyistä lapsiin kohdistuvista verkkovälitteisistä seksuaalirikoksista maailmanlaajuisesti vuonna 2021

86%

kaikesta verkosta löytyneestä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta kuvamateriaalista sijaitsi Euroopassa

Shame_Gallery-1.png

Tutustu selviytyjien kokemuksiin kuuntelemalla tai vierailemalla virtuaalinäyttelyssä. 

Yhteistyökumppanimme

 • Political demands
  Survivors, parents, teachers, governments, the private sector, and our allies are unifying around a call to end childhood sexual violence in Europe and around the world. Together we can, and must, end child sexual violence in Europe by passing laws that make it hard or impossible for children to be abused online. ​ We want the EU to step up its efforts to support and assist survivors of child sexual abuse. To that end: ​ We support the Regulation to Prevent and Combat Child Sexual abuse, proposed by the Commission on 11 May 2022, and we call for its swift adoption. In particular, we call for: ​ the adoption of the proposed obligations for online service providers to prevent, detect, report and remove online child sexual abuse, to put an end to the continuous re-victimisation of survivors, and enable the swift rescue of victims from ongoing or imminent abuse; the creation of the proposed EU Centre to prevent and combat child sexual abuse, empowered to facilitate the effective assistance and support of survivors throughout the Union. ​ We call for the EU to include in the future revision of the 2011 Directive on combatting child sexual abuse obligations for Member States to: ​ ensure that effective mechanisms to report child sexual abuse are in place and that effective investigative tools are deployed to identify victims and rescue them as soon as possible from ongoing abuse; ensure that the criminal statue of limitation in child sexual abuse cases is extended as much as possible; officially recognise survivors who have suffered any form of child sexual abuse or exploitation; conform to best international standards and practices in relation to acknowledgment, reappraisal and apology of past abuses and forms of reparation. Justice initiative is an initiative of the Guido Fluri Foundation covering the whole of Europe, whereas the Call for Action is an initiative limited to the 27 member countries of the European Union in support of the legislative proposal of the European Commission.

Lue kaikki poliittiset vaatimuksemme alta

Lue kaikki vaatimuksemme alta:

Me Suojellaan Lapsia ry, osana Eurooppalaista Justice Initiative- verkostoa, yhdessä uhrien, vanhempien, opettajien, hallitusten, yksityisen sektorin ja liittolaisiemme kanssa, vaadimme toimia lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Yhdessä voimme ja meidän täytyy tehdä loppu lapsiin kohdistuvalle seksuaaliväkivallalle Euroopassa säätämällä lakeja, jotka tekevät lapsiin kohdistuvat verkkovälitteiset seksuaaliväkivallan teot vaikeaksi tai mahdottomaksi.  

Haluamme, että EU tehostaa toimiaan seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneiden lapsiuhrien tukemiseksi ja auttamiseksi.

Tätä varten:

Tuemme komission 11. toukokuuta 2022 ehdottamaa asetusta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Kehotamme sen hyväksymistä nopeasti. Vaadimme erityisesti, että:

 • ehdotetut velvoitteet verkkopalvelujen tarjoajille ehkäistä, havaita, ilmoittaa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja poistaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia hyväksytään. Uhrien tunnistamista ja pelastamista väkivallan tilanteista on tehostettava ja kuvamateriaalin kiertoon liittyvä toistuva uhriutuminen on lopetettava.

 • EU- keskus lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi on perustettava vahvistamaan ja helpottamaan uhrien tehokkaampaa tukemista ja ohjaamista kaikkialla unionissa.

 

Kehotamme EU:ta sisällyttämään vuonna 2011 annetun lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumista koskevan direktiivin tulevassa tarkistuksessa velvoitteet siitä, että jokainen jäsenvaltio

 • varmistaa, että käytössä on tehokkaimmat mekanismit lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ilmoittamiseen, tehokkaimmat tutkintakeinot seksuaaliväkivallan uhrien tunnistamiseksi ja pelastamiseksi niin nopeasti kuin mahdollista,

 • varmistaa, että lapsiin kohdistuvissa seksuaaliväkivallan teoissa rikosten syyteoikeuden vanhenemisaikaa pidennetään niin paljon kuin mahdollista,

 • tunnustaa virallisesti lapsuudessaanseksuaaliväkivaltaa kaikissa sen muodoissaan kärsineet uhrit

 • noudattaa parhaita kansainvälisiä standardeja ja käytäntöjä, jotka koskevat tapahtuneiden väkivallan tekojen tunnustamista ja uudelleenarviointia, tekojen anteeksipyyntöä ja hyvityksiä.

 

Justice Initiative on Guido Fluri Foundationin aloite, joka kattaa koko Euroopan, kun taas Call for Action on aloite, joka rajoittuu Euroopan unionin 27 jäsenvaltioon ja tukee Euroopan komission lainsäädäntöehdotusta.

bottom of page