top of page
  • Protect Children

Uusi raportti osoittaa kireellisen tarpeen ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia

Päivitetty: 27. heinäk. 2023

LEHDISTÖTIEDOTE 19.7.2023


Uusi tutkimus antaa viitteitä suomalaisista korkean riskin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöistä ja rikosten merkittävästä yhteiskunnallisesta vaikutuksesta


Suojellaan Lapsia ry:n raportti osoittaa kiireellisen tarpeen tehostaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä, erityisesti säätelemällä verkkoympäristöjä

Euroopan neuvoston arvioiden mukaan noin yksi viidestä lapsesta joutuu seksuaaliväkivallan uhriksi. Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tapahtuu yhä enemmän verkkovälitteisesti, myös Suomessa. Teknologian kehityksen myötä, lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin määrät ovat räjähdysmäisesti kasvaneet kaikkialla maailmassa. Valtaosa kuvamateriaalista sijaitsee kuitenkin EU:ssa.


Suojellaan Lapsia ry tekee tutkimusta pimeässä verkossa henkilöistä, jotka etsivät ja käyttävät lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia (child sexual abuse material, CSAM). Pimeän verkon kyselyyn on vastannut jo yli 24 000 anonyymiä CSAM käyttäjää. Vastaajista 165 on vastannut kyselyyn suomeksi ja ovat oletettavasti suomalaisia. Tänään julkaistun tutkimusraportin löydökset antavat viitteitä korkean riskin suomenkielisistä CSAM käyttäjistä. Yksi vakavammin otettavista tuloksista on kuvamateriaalin käytön merkittävä korrelaatio muiden lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten välillä. Suomalaisvastaajista 49 % kertoo hakeutuneensa suoraan kontaktiin lapseen kanssa katsottuaan CSAM kuvamateriaalia. Tulos on merkittävästi korkeampi (11 %) kuin muilla kielillä annettujen vastausten keskiarvo.


Hälyttävä määrä aktiivisesti lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia etsivistä suomalaisista on altistunut ensimmäisen kerran CSAM:ille vahingossa jo lapsena. Vastaajista 76 % on nähnyt sitä ensimmäisen kerran alle 18- vuotiaana, joista jopa 45 % alle 13- vuotiaina. Yli puolet vastaajista on kohdannut kuvamateriaalia ensimmäisen kerran vahingossa. Tulokset antavat viitteitä CSAM:in laajasta ja helposta saatavuudesta myös avoimen verkon puolella.

“Tieteellinen tutkimus osoittaa selkeästi CSAM käytön johtavan kohonneeseen riskiin syyllistyä myös muihin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Lasten suojelemiseksi on välttämätöntä säätää lakiin perustuvia vahvempia toimia laittoman kuvamateriaalin havaitsemiseen ja poistamiseen verkosta.” painottaa Nina Vaaranen-Valkonen, Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija ja jatkaa ”Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijat on luokitelleet yli 1.4 miljoonaa yksittäistä CSAM kuvaa Kanadan Lastensuojelukeskuksen johtamassa Project Arachnid verkostossa ja työmme kautta on lähtenyt yli 800 000 CSAM poistopyyntöä palvelun tarjoajille. Työmme ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia sekä tukee niiden seksuaaliväkivallan uhrien toipumista, joiden seksuaalirikosta todistavat kuvat ja videot on jaettu verkossa”

Lapsuudessa koetulla seksuaaliväkivallalla on merkittävä kielteinen vaikutus uhrin elämään ja Suojellaan Lapsia ry:n kerääkin tietoa aikuisilta, jotka ovat kokeneet lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa. Selvityksestä on saatu alustavia tuloksia. Kyselyyn vastanneista 95 % kertoo kärsineensä seksuaaliväkivallan pitkäaikaisista haitallisista vaikutuksista, muun muassa erilaisista mielenterveyden häiriöistä, somaattisista oireista sekä sosiaalisista haasteista. Noin puolet vastanneista kertoo lapsuuden seksuaaliväkivallan vaikuttaneen haitallisesti myös heidän kykyynsä opiskella ja tehdä työtä. Alustavat tulokset viittaavat tekojen heijastuvan kielteisesti laajemmin, myös yhteiskunnallisella tasolla.


Jatkuvasti kertyvä uusi tutkimustieto osoittaa, että lapsuudessa koettu seksuaaliväkivalta on tapahtumapaikasta riippumatta haitallista. Verkkovälitteinen lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta ilman fyysistä kontaktia rikoksen tekijään voi olla lapselle yhtä vakavaa, traumatisoivaa ja aiheuttaa pitkäkestoista kielteistä seurausta samoin kuin lähikontaktissa tapahtunut seksuaaliväkivalta.

“Lasten oikeudet ja lapsen oikeus suojeluun, tulee toteutua kaikissa ympäristöissä, myös digitaalisissa ympäristöissä. Tutkimustuloksemme ja nykyinen tilanne osoittaa selkeästi, että tehokas rikostentorjunta on mahdotonta ilman verkkoympäristöjen tarkempaa tarkastelua ja säätelyä. Lasten oikeuksien toteutumiseksi tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä päättäjiltä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla” painottaa Matilda Sandvik, Suojellaan Lapsia ry:n lasten oikeuksien asiantuntija.

Eurooppalainen Justice Initiative on käynnistänyt EU- laajuisen vetoomuksen lasten paremmaksi suojelemiseksi netissä. Suojellaan Lapsia ry johtaa vetoomuksen kampanjaa Pohjoismaissa. Yli 225 000 ihmistä on allekirjoittanut kansainvälisen vetoomuksen tukemaan ehdotettua EU-asetusta lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjumiseksi, mukaan lukien tuhansia suomalaisia.

Lisätietoa


Suojellaan Lapsia, Protect Children ry. on Helsingissä sijaitseva voittoa tavoittelematon yhdistys, joka ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, häirintää ja houkuttelua kokonaisvaltaisesti, tutkimuspohjaisin menetelmin ja keinoin.


Matilda Sandvik

Lasten oikeuksien asiantuntija, Suojellaan Lapsia ry


Nina Vaaranen-Valkonen

Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, Suojellaan Lapsia ry

Comments


bottom of page