top of page
  • Protect Children

Suojellaan Lapsia ry:n toimintakertomus 2023

TOIMINTAKERTOMUS


Suojellaan Lapsia, Protect Children ry/Skydda Barn rf on voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen yhdistys ja kansallisesti sekä kansainvälisesti arvostettu toimija. Yhdistys tekee vahvaa yhteiskunnallista vaikuttamista lasten oikeuksien toteutumiseksi. Sen ensisijainen tavoite on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, häirintää ja houkuttelua (grooming).


Kokonaisvaltainen työ perustuu tutkimuspohjaisiin menetelmiin ja keinoihin. Suojellaan Lapsia ry nostaa kaikessa toiminnassaan esiin seksuaaliväkivaltaa kokeneiden uhrien sekä heidän perheidensä ääntä ja viisautta. Yhdistyksen kehittää myös vahvasti seksuaalirikoksen tekijöihin kohdistuvia ennaltaehkäiseviä toimia, hoitoa ja tutkimukseen pohjautuvia innovaatiota lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja uusintarikollisuuden torjumiseksi.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page