top of page
  • Protect Children

Käynnistämme kyberturvallisuuskuukauden julkaisemalla uuden materiaalin turvaamaan lasten digiarkea

TIEDOTE 3.10.2022


Helsinki – 3. lokakuuta 2022 @ 00:01 (EEST)


Suojellaan Lapsia ry:n on tuottanut kyberturvallisuuskuukauden kunniaksi uuden Mia ja Ella-sarjakuvan vahvistamaan lasten digiturvataitoja sekä tunne- ja turvataitokasvatusta

Suojellaan Lapsia ry on tuottanut Kanadan Lastensuojelukeskuksen (Canadian Centre for Child Protection) sarjakuvasta Zoe & Molly Online:™ Stuck in a Weird Spot suomenkielisen version: Mia ja Ella netissä – hämmentävä tilanne. Sarjakuva sisältää myös opettajille ohjeistuksen edistää ja vahvistaa lasten digiturvataitoja sekä tunne- ja turvataitokasvatusta. Sarjakuva on suunnattu noin 2.–3.-luokkalaisille ja sen voi ladata maksuttomasti Suojellaan Lapsia ry:n aineistopankista

Lokakuu on kansainvälinen kyberturvallisuuskuukausi ja sen kunniaksi Suojellaan Lapsia ry on tuottanut uuden konkreettisen välineen digiturvataitojen edistämiseen. Yleisesti tiedetään, että yhä nuoremmat lapset kohtaavat ikätasolleen haitallista kuvamateriaalia ja sisältöjä digiarjessaan. Valitettavasti lapset harvoin kertovat näkemästään ja pitävät usein hämmentävän ja ahdistavan kokemuksen salaisuutena. Mia ja Ella netissä- sarjakuva edistää avointa keskustelua tunteista ja digiturvataidoista. Lapset saavat ikätasolleen sopivan tavan ja mahdollisuuden pohtia netin riskejä sekä oivaltaa turvallisia toimintamalleja. Digiturvataidot sekä ymmärrys turvalliselle aikuiselle kertomisen tärkeydestä hämmentävissä tilanteissa suojaavat lasta myös mahdolliselta häirinnältä, houkuttelulta ja seksuaaliväkivallalta.

Mia ja Ella –sarjakuvan avulla lapset saavat itse pohtia ja oivaltaa miten toimia hämmentävässä tilanteessa tai ikätasolleen haitallisia sisältöjä kohdatessaan. Lapset oppivat digiturvataitoja usein parhaiten oman osallisuuden ja oivaltamisen kautta. "Zoe & Molly-sarjakuva on auttanut perheitä keskustelemaan verkkoturvallisuudesta jo vuodesta 2012", kertoo Noni Classen Kanadan Lastensuojelukeskuksen koulutusjohtaja ja jatkaa "kun lapsille tarjotaan mahdollisuuksia keskustella verkkoturvallisuudesta ja harjoitella digiturvataitoja on erittäin todennäköistä, että he osaavat toimia samankaltaisissa tilanteissa digitaalisessa arjessaan. Olemme erittäin onnellisia, että meillä on lasten suojelemiseen sitoutuneita yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa ja että Suojellaan Lapsia ry tarjoaa nämä tärkeät tunne- ja digiturvataitoja edistävät oppitunnit nyt kaikille suomalaisille lapsille ja perheille.”

Maksuttomasti ladattavan Mia ja Ella netissä-sarjakuvan tavoitteena on tarjota lapsille mahdollisuus itse oivaltaa ja harjoitella ongelmanratkaisua. Suojellaan Lapsia ry:n kehityspsykologian asiantuntija Katariina Leivo painottaakin että ”jokaisella lapsella on oikeus tietoon ja osallisuuteen konkreettisella ja ikätasoa kunnioittavalla tavalla”. Mia ja Ella sarjakuva tarjoaa myös kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille konkreettisen ohjeistuksen käsitellä ja keskustella ikätasolle sopimattomista ja haitallisista sisällöistä digiympäristöissä. ”Meidän jokaisen aikuisen vastuulla ja velvollisuutena on edistää lapsen oikeuksien ja edun toteutumista erityisesti digitaalisessa mediassa” painottaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija ja psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen.

Lisätiedot:

Suojellaan Lapsia ry


Katariina Leivo, kehityspsykologian asiantuntija,

katariina.leivo(at) suojellaanlapsia.fi, p. 040 081 8030

Nina Vaaranen-Valkonen, toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti.

nina.vaaranen-valkonen(at)suojellaanlapsia.fi, p. 040 747 8829

Comentários


bottom of page