top of page
  • Katariina Leivo

Saatetaan lasta myös digiliikenteessä!

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

BLOGIKIRJOITUS

Monessa perheessä koulujen alkuun varautuminen alkaa jo hyvissä ajoin. Moni vanhempi miettii varmasti reppuostosten lomasta, miten tehdä lapsen koulumatkasta mahdollisimman turvallinen. Todennäköisesti lapselle on jo ohjeistettu liikennesääntöjä ja harjoiteltu yhdessä turvallisen koulumatkan kulkemista. Koulutien reitti on ehkä läpikäyty tarkasti ja varoitettu liikenteen riskeistä. Moni vanhempi on hankkinut jo syksyä varten heijastimet ja muistutellut tiuhaan pyöräilykypärän käytöstä. Lapsen liikennekasvatus on itsestäänselvyys ja tuskin kukaan vanhempi jättää ohjeistamatta liikenteen riskeistä ajatellen, että tieto ja ohjeistus pelottaisi lasta liikaa. Harva vanhempi myöskään jättää ohjeistamatta liikenneturvallisuudesta odottaen, että lapselle käy ensin haaveri ja vasta sen jälkeen kertoo, miten tilanteessa olisi pitänyt toimia. Mutta miten on digiliikenteen laita?


Yhä useampi vanhempi hankkii lapselle ensimmäisen oman älypuhelimen turvaamaan koulumatkoja. Tärkeää on huomioida, että aivan kuten liikenneturvallisuudesta, myös digiliikenteen säännöistä ja digiturvataidoista on tärkeä keskustella ennen kuin lapsi saa laitteen käyttöönsä. Varhain aloitettu avoin keskustelu digilaitteiden käytöstä rakentaa vahvan pohjan digiarjen keskusteluihin myös tulevaisuudessa ja niistä muodostuu luonnollinen osa aikuisen ja lapsen välistä avointa vuorovaikutusta. Kuten liikennekasvatus myös digiliikenteen turvataitojen harjoittelu on aloitettava yhdessä, ja myös digiliikenteessä aikuisen on pysyttävä lapsen rinnalla ja tukena siihen asti, kunnes lapsella on riittävät taidot toimia ja kulkea itsenäisesti ja turvallisesti. Vanhemman on tärkeä saattaa lasta myös digiliikenteessä.


Digiturvataitoja voi verrata liikenneturvataitoihin:

Liikennevalot – Lapsi hallitsee digiturvataitojen perusteet, kun hän ymmärtää, että netissä voi törmätä tilanteisiin, jotka vaativat erilaisia päätöksiä, ja tietää miten toimia myös haastavissa tilanteissa. Mahdollisia digiliikenteessä kohdattavia tilanteita voi tarkastella helposti liikennevalomallin avulla:

  • “Vihreät” (GO) ovat sallittuja, jo tuttuja asioita, joista lapsi voi rauhassa nauttia ja jatkaa eteenpäin digiliikenteessä.

  • “Keltaiset” (SLOW) ovat uusia tai mietityttäviä tilanteita, joita kohdatessa lapsen tulee hidastaa ja jutella aikuisen kanssa.

  • ”Punaiset” (STOP) tilanteet tai sisällöt ovat selkeästi kiellettyjä, hämmentäviä tai pelottavia ja niitä kohdatessa tulee aina pysähtyä, ottaa kuvakaappaus ja näyttää aikuiselle.

On tärkeää, että aikuiset ovat kiinnostuneita vihreän valon sisällöistä lapsen digiarjessa, eli kivoista kokemuksista ja mukavasta tekemisestä. Ainoastaan riskeihin ja vaaroihin keskittyminen ei edistä lapsen turvallista liikkumista digiliikenteessä.


Suojatie – Älypuhelimen turvasovellukset ja yksityisasetukset ovat kuin digiliikenteen suojatie. Niiden avulla lapsi välttää turhat riskit ja vaaranpaikat, ja ne suojaavat lasta altistumasta ikätasolle sopimattomille sisällöille. Vanhempien on hyvä tutustua erilaisiin lasta suojaaviin ja digisisältöjä rajoittaviin sovelluksiin, mutta on tärkeä muistaa, että vaikka erilaiset turvasovellukset ovat hyvä taustatuki, avoin keskustelu lapsen kanssa on tärkein keino turvata lapsen liikkumista digiliikenteessä.


Pyörän valo – Vanhempien läsnäolo ja lapsen saattaminen sekä tukeminen myös digiliikenteessä auttaa lasta näkemään vaaran paikat ikään kuin pyörän valon kohdistuminen pimeässä. Aikuinen osoittaa toiminnallaan lapselle, että hän on kiinnostunut lapsen tekemisistä ja menemisistä myös digiliikenteessä. Lapsen vierellä kulkeminen mahdollistaa ja helpottaa myös vaaranpaikoista ja vaikeista tilanteista keskustelua.


Heijastin – Heijastinta voi verrata siihen, miten muut näkevät lapsesi digiympäristössä. Lasta tulee ohjeistaa kuvien ottamisessa ja lähettämisessä myös oman esimerkin kautta. Aikuisen on tärkeä aina pyytää lapselta lupa kuvan ottoon ja lähettämiseen. Näin toimimalla lapsi oppii pyytämään lupaa myös ikätovereiltaan. Lasta on tärkeä muistuttaa, että kaikki netin välityksellä lähetetyt kuvat voivat vahingossa joutua kaikkien näkyville ja niitä on vaikea myöhemmin poistaa. Vaikka nimimerkki suojaa lasta tunnistamiselta, on hänen hyvä oppia, että nimimerkin suojasta tulee kuitenkin toimia samalla tavalla kuin muissakin sosiaalisissa tilanteissa, eli hyviä käytöstapoja noudattaen ja olemalla ystävällinen. Nimimerkki voidaan lähes aina tarvittaessa selvittää ja näin saada selville kuka viestejä tai kommentteja on lähettänyt.


Kypärä – Lapsen kohdatessa netissä esimerkiksi väkivaltaista kuvamateriaalia tai aikuispornoa, hämmennys ei useinkaan ole lapsella niin suuri, jos hänelle on kerrottu etukäteen, minkälaista kuvamateriaalia digiliikenteessä voi tulla vastaan ja miten lapsen tulee toimia tämänkaltaisissa tilanteissa. Tieto auttaa toimimaan ja usein pehmentää ja suojaa lapsen hämmennystä kuten kypärä pehmentää iskua kaatuessa! Lapselle on tärkeä opettaa etukäteen, että netin ”punaista” sisältöä tai tilanteita kohdatessa on hyvä ottaa tilanteesta kuvakaappaus ja kertoa tapahtuneesta aikuiselle. Lasten on usein huomattavasti helpompi näyttää kuin kertoa pelottavista tai hämmentävistä tapahtumista. Harjoittele lapsen kanssa kuvakaappauksen ottamista aloittamalla ensin kivoista ja mukavista aiheista ja tilanteista korostaen, että kuvakaappaus pitää aina näyttää aikuiselle, ei lähettää.


Muistetaan, että kuten arjessa yleensä niin lapset oppivat myös digiarjen asioita pitkälti aikuisten esimerkin kautta. Esimerkin voimaa ei voi liiaksi korostaa. Kuten liikenteessä, digiliikenteestäkin tarvitaan välillä taukoa. Koko perheen digiparkki on erinomainen keino mahdollistaa se, että lasten kanssa keskitytään kaikenlaiseen muuhun kivaan toimimiseen.

Paras digiturvataito mitä vanhempi voi lapselleen antaa on läsnäolo lapsen digiarjessa ja mahdollisimman varhain aloitettu avoin keskustelu digiliikenteen niin mukavista kuin kurjistakin puolista. Suojellaan Lapsia ry järjestää 24.8.2021 kello 19:00 virtuaalisen ja avoimen Turvallisesti #Digiliikenteessä Varhain on Parhain vanhempainillan, jossa vanhemmilla on mahdollisuus saada tukea ja ohjeistusta asiantuntijoilta sekä poliisilta lasten digiarjen turvaamiseksi.


Katariina Leivo

Kehityspsykologian asiantuntija, Suojellaan Lapsia ry

katariina.leivo(a)suojellaanlapsia.fi

Comments


bottom of page