top of page
  • Protect Children

"On aika puhua hiljaisen enemmistön puolesta. On aika puhua lasten puolesta"

LEHDISTÖTIEDOTE


EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson avaa korkean tason seminaarin lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisystä Helsingissä


LEHDISTÖTIEDOTE, JULKAISUVAPAA 14. SYYSKUUTA 2023


Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tapahtuu yhä enemmän verkkovälitteisesti, myös Suomessa. Euroopan komissio ehdotti toukokuussa 2022 asetusta, jonka tavoitteena on tehostaa lapsiin kohdistuvien, erityisesti verkkovälitteisten, seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä ja torjuntaa. Suomen on määrä antaa kantansa asetukseen lähiaikoina.


Suojellaan Lapsia ry:n tänään järjestämässä ainulaatuisessa, korkean tason seminaarissa kuullaan kansallisia ja kansainvälisiä verkkovälitteisen lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjunnan ja ennaltaehkäisyn huippuasiantuntijoita. Tilaisuus tarjoaa arvokasta tietoa tulevaisuuden päätöksentekojen tueksi. Erityisasiantuntijoiden puheenvuorot osoittavat selkeän tarpeen vahvemmalle lainsäädännölle lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden torjumiseksi.

Tieteellinen tutkimuksemme osoittaa selkeästi lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käytön johtavan kohonneeseen riskiin syyllistyä myös muihin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy ei voi perustua vapaaehtoisuuteen. Lasten suojelemiseksi on välttämätöntä säätää lakiin perustuvia vahvempia toimia niin laittoman kuvamateriaalin havaitsemiseen kuin poistamiseen verkosta”, painottaa Nina Vaaranen-Valkonen, Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija.

Korkean tason seminaarin avaa Euroopan unionin sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson. Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja Interpolista, Poliisihallituksesta, Internet Watch Foundationista, Sisäministeriöstä, ECPAT Sweden- järjestöstä sekä Suojellaan Lapsia ry:ltä.

Asetusehdotustani on myös kritisoitu. Kritiikkiä esittää erityisesti yksityisyyden suojan puolustajat, jotka pitävät yksityisyyttä tärkeämpänä kuin mitään muuta sekä teknologiayritykset, jotka eivät halua sääntelyä. Nämä ryhmät pitävät kovinta ääntä mutta ovat kuitenkin vähemmistössä. Eurobarometrin mukaan vain 3 prosenttia suomalaisista pitää yksityisyyden suojaa tärkeämpänä kuin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten havaitsemista. Nyt onkin korkea aika puhua hiljaisen enemmistön puolesta. On aika puhua lasten puolesta”, painottaa Johansson avauspuheenvuorossaan.

Suomalaiset haluavat parempaa lasten suojelua internetissä


Heinäkuussa julkaistun Eurobarometrin mukaan 96 % suomalaisista kokee, että lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin leviämiseen verkossa tulee puuttua. Jopa 93 % prosenttia haastatelluista suomalaisista kokee, että lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan havaitseminen on yhtä tärkeää, tai tärkeämpää kuin yksityisyyden suojelu verkkoympäristöissä.


Yli 400 000 ihmistä, joista yli 16 000 suomalaista, on allekirjoittanut kansainvälisen, Justice Initiative aloittaman vetoomuksen tukemaan ehdotettua EU- asetusta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Lapsilla on oikeus suojeluun kaikissa ympäristöissä, myös digitaalisissa. Lasten oikeuksien toteutuminen vaatii kuitenkin konkreettisia toimia päätöksenteossa. Kannustammekin yhdessä kansalaisten kanssa vahvasti Suomea ja Suomea edustavia europarlamentaarikkoja tukemaan ehdotettua EU- asetusta", toteaa Suojellaan Lapsia ry:n vaikuttamistyön asiantuntija, Matilda Sandvik.

Lisätiedot:

Suojellaan Lapsia, Protect Children ry. on Helsingissä sijaitseva voittoa tavoittelematon yhdistys, joka ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, häirintää ja houkuttelua kokonaisvaltaisesti, tutkimuspohjaisin menetelmin ja keinoin.


Matilda Sandvik

Vaikuttamistyön asiantuntija

+358400818002

Nina Vaaranen-Valkonen

Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija & psykoterapeutti

Suojellaan Lapsia ry.

+358407478829

Commenti


bottom of page