top of page
umit-bulut-qbTC7ZwJB64-unsplash.jpg

ReDirection omahoito-ohjelma

Tukea lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käytön lopettamisessa

ReDirection - Laittoman kuvamateriaalin käyttäjän omahoito-ohjelma

ReDirection omahoito-ohjelma on anonyymi kuntouttava ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa sinua elämään ilman kuvamateriaalia, joka todistaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Tästä kuvamateriaalista käytetään myös nimitystä CSAM = child sexual abuse material / laiton kuvamateriaali. Ohjelman avulla opit kontrolloimaan tunteitasi, ajatuksiasi ja käyttäytymistäsi. Näin voit uudelleenohjata itsesi ja lopettaa laittoman kuvamateriaalin katselun.

ReDirection omahoito-ohjelma perustuu kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan. Kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan perustuvat kuntoutusohjelmat ovat osoittautuneet tehokkaiksi pitkäkestoisten käyttäytymismuutosten saavuttamisessa.

Palautetta ReDirectionin omahoito-ohjelmasta

ReDirection omahoito-ohjelman palautekyselyyn on vastannut 77 käyttäjää ja vastanneista 75 % kertoo, että heidän CSA kuvamateriaalin käyttönsä on vähentynyt tai loppunut kokonaan. Käyttäjistä 58 % kertoo myös olevansa erittäin luottavainen omaan kykyynsä säilyttää ohjelman kautta saavutut tulokset.

bottom of page