top of page
  • Matilda Sandvik

Skydda Barn rf med på Educa- mässan 2023!

AKTUELLT


Skydda Barn rf delar ut gratis svensk- och finskspråkiga material som stärker barns säkerhetskunskaper på Educa!


Skydda Barn rf är med på Educa- mässan 2023! Anmäl dig till mässan och kom och bekanta dig med vårt team och våra kostnadsfria material på mässavdelningen 6t68.Vid mässavdelningen kan du också snurra ett lyckohjul, som pris finns det bl.a. barnböcker och spel som främjar barns säkerhetsfärdigheter.


Skydda Barn rf producerar kostnadsfria material för familjer, ungdomar och professionella som arbetar med barn, som kan användas för att lära ut och lära sig digitala säkerhetskunskaper, känslomässiga färdigheter och andra viktiga kunskaper för att främja barns säkerhet. Våra material utvecklas av våra experter inom utvecklingspsykologi, psykoterapi, mänskliga rättigheter, barns rättigheter och straffrätt och bygger på vår senaste forskningsdata.


Skydda Barn rf:s verksamhetsledare, specialsakkunniga Nina Vaaranen-Valkonen och specialist i utvecklingspsykologi Katariina Leivo talar också på lördagen den 28.1 på Taito- scenen


Lärare och småbarnspedagoger spelar en oerhört viktig roll för att säkerställa att varje barn har grundläggande kunskaper och färdigheter för att agera i digitalvardagens olika situationer. Skydda Barn rf:s Tidigt är Bäst- modell har redan främjat mer än 5000 barns digitala säkerhetskunskaper i Finland genom online verkstäder och stärkt mer än 12 000 professionellas förmåga att lära ut digitala säkerhetskunskaper samt att ge traumainformerat stöd till barn.


Förebyggande är det bästa sättet att skydda barn och det är varje professionellas ansvar att främja förverkligandet av en barndom utan våld. Kom och möt oss på Educa och hör våra experter prata 28.1 om vad du kan göra för att förebygga trakasserier, uppmaningar och sexuellt våld mot barn och för att stödja barns tryggare digitalvardag. Vi ses på Educa!

Comentarios


bottom of page