top of page
  • Protect Children

Skydda Barn gav ett utlåtande om arbetsgruppens förslag för genomförandet av Lanzarotekonventionen

Uppdaterat: 21 juli 2022

UTLÅTANDE

Sexuellt våld mot barn är ett globalt socialt problem som grovt kränker barnets rättigheter. Europarådets Lanzarotekonvention är en av de huvudsakliga internationella lagstiftningarna för förebyggandet av sexuellt våld mot barn, och avtalets nationella genomförandeplan har en betydande inverkan på förverkligandet av barnets rättigheter i Finland. Skydda Barn rf har utsetts till den nationella arbetsgruppen med fokus på genomförandet av konventionen och har varit med och utarbetat förslaget till genomförandeplanen.


I utlåtandet betonade Skydda Barn rf att förslaget till genomförandeplanen är heltäckande och verkligen märkvärdig för att skydda barn och för att förebygga sexualbrott mot barn. För att förebygga sexuellt våld mot barn krävs tvärvetenskapligt och multisektoriellt samarbete, och Skydda Barn rf betonade att det starka framförandet av ett omfattande och tvärvetenskapligt samarbete i förslaget till genomförandeplanen är en betydelsefull prestation. Föreningen betonade dock också att ideella organisationer som bär ett stort ansvar för att förverkliga planens viktiga mål bör stödjas för att säkerställa resurser.


Skydda Barn rf betonade också vikten av förebyggande tjänster för att förebygga sexualbrott mot barn. Föreningens ReDirection forskningsrapport på CSAM (child sexual abuse material, övergreppsmaterial) användare på Dark Webb:en (2021) visar att majoriteten av användare av olagligt övergreppsmaterial aldrig har berättat för någon om deras användning av materialet. Det finns ett märkvärdigt behov av anonyma interventionsprogram och tjänster med låg tröskel. Mer än 9 000 personer har redan använt det nya ReDirection självhjälpsprogrammet som publicerades av Skydda Barn rf i september 2021. I utlåtandet betonade föreningen att utöver dessa program bör traditionella och personliga interventionsprogram också finnas tillgängliga för personer som är oroade över sitt eget beteende.


Skydda Barn rf betonade att de tjänster som erbjuds vuxna som har upplevt sexuellt våld och våld är betydligt bättre skyddade än motsvarade tjänster för barn och ungdomar som har upplevt detsamma. Dessa tjänster får inte vara enbart på ideella organisationers ansvar, tillgång till hjälp och stöd måste säkerställas för varje barn. Föreningen betonade att varje barn och ungdom som har utsatts för sexuellt våld bör ha låg tillgång till högkvalitativa tjänster, och om situationen tillåter, psykoterapi.
תגובות


bottom of page