top of page
  • Protect Children

Skolorna börjar – Vi ska vägleda barn också i digitaltrafiken!

GUIDE/BLOGGINLÄGG


Många familjer förbereder sig just nu för skolstarten och övar en trygg skolresa tillsammans. Fler och fler barn får också sin första smartphone för att säkra skolresorna. Då barn övar trafikregler och säkerhet är det bra att notera att det också är viktigt att öva reglerna för digitaltrafiken och digitala säkerhetskunskaper tillsammans. En öppen diskussion om digitalvardagen och den gemensamma praktiken av digitala säkerhetskunskaper i tidigt skede, skyddar barnet i digitaltrafiken. Liksom trafikuppfostran måste utövandet av digitala trafiksäkerhetskunskaper också inledas tillsammans. Även i digitaltrafiken ska sen vuxna stanna vid barnets sida och erbjuda stöd tills barnet har tillräckliga färdigheter för att agera och gå självständigt och säkert.


Vi har samlat på denna sida lätta anvisningar, tips och material för att utöva digitala säkerhetskunskaper tillsammans. Mera material hittar du i vår materialbank.Vi pratar om digitala säkerhetskunskaper - Guide


Digitala enheter, appar och spel förändras ständigt. Viktigare än riktlinjer för en specifik app är föräldrars närvaro, stöd och att öva digitala säkerhetskunskaper tillsammans med barnet. Denna guide erbjuder tips för hur ni kan påbörja diskussioner om digitala säkerhetskunskaper tillsammans med barn.
 


Vi övar att ta skärmbilder tillsammans


Med en skärmbild är det betydligt lättare för barnet att berätta om både trevliga och obehagliga situationer som de har stött på i digitala omgivningar. Denna guide stöder er i att öva att ta skärmbilder tillsammans och att uveckla barns digitala säkerhetskunskaper.


 

Tryggt i #Digitaltrafiken - Minneslista för vårdnadshavare


Denna korta och tydliga minneslista innehåller 6 lätta tips som hjälper att framföra en säkrare digital vardag för hela familjen.
 

Mobilparkeringsplats


Ständigt växande forskning tyder på att det är viktigt att uppmuntra barn att begränsa hur mycket tid de spenderar med digitala enheter. Mobilparkeringen skyddar barn i digitaltrafiken och ger dem regelbundna pauser från att använda sina digitala enheter.
 

Stop, Slow & Go Trafikljusaffischen


Denna trafikljusmodell hjälper barn att förstå att olika situationer och innehåll i digitaltrafiken kräver olika responser. Affischen är en del av Stop, Slow & Go läromedelpaketet, men passar utmärkt också för att användas hemma för att öva och upprepa digitala säkerhetskunskaper.

 

Kiko och Mångamejen


Kiko och Mångamejen materialen underlättar diskussioner om digitala säkerhetskunskaper och regler för digitala enheter med barn. Materialpaketet består av barnboken, en video och en skild anvisning som innehåller konkreta tips för hur man kan skydda barn från sexuella övergrepp online.

Comments


bottom of page