top of page
  • Protect Children

Ylva Johansson, EU-kommissionären ansvarig för inrikesfrågor öppnar Helsingfors fotoutställning

Uppdaterat: 2 okt. 2023

PRESSMEDDELANDE 26.05.2023


Ylva Johansson, EU-kommissionären ansvarig för inrikesfrågor öppnar Helsingfors fotoutställning av överlevare av sexuella övergrepp i barndomen: "Jag tackar överlevarna för deras mod”

Skydda Barn rf, Suojellaan Lapsia ry. lanserar utställningen "SHAME - European Stories" som lyfter fram vikten av EU- förordningsförslaget angående förebyggande av sexuella övergrepp mot barn

HELSINGFORS, Finland, 26 maj 2023 – Fotoutställningen "SHAME - European Stories" invigdes idag i Helsingfors av Skydda Barn rf, Suojellaan lapsia ry, en ideell organisation som kämpar för att få ett slut på alla former av sexuellt våld mot barn, och Justice Initiative , ett europeiskt initiativ som förespråkar rättvisa för alla överlevare av sexuella övergrepp i barndomen. Utställningen består av tiotals porträtt och vittnesberättelser från överlevare av sexuellt våld i barndomen, och fungerar som en stark visuell beskrivning av den djupgående och långvariga inverkan sexuella övergrepp i barndomen har på individen.

EU-kommissionären med ansvar för inrikesfrågor, Ylva Johansson, invigde officiellt utställningen vid lanseringsevenemanget som hölls i Lilla Parlamentet, vid Finlands riksdag. Invigningen följdes av vittnesmål från nordiska överlevare av sexuella övergrepp i barndomen och tal från Guido Fluri, initiativtagaren till Justice Initiative; Emilio Puccio, generalsekreterare för Europaparlamentets arbetsgrupp för barns rättigheter; Marjo Malja, socialråd, Social- och hälsovårdsministeriet; Marja Kihlström, Specialist i NACS sexologisk rådgivning, författare & mediepersonlighet; och Nina Vaaranen-Valkonen, Skydda Barn rf:s verksamhetsledare.

Initiativet ökar medvetenhet om problemet och kräver starkare åtgärder från Europeiska unionen (EU) för att bekämpa övergreppsmaterial genom EU-kommissionens förordning som föreslagits av EU-kommissionären med ansvar för inrikesfrågor, Ylva Johansson.

Johansson säger ”Jag tackar Skydda Barn/Protect Children för deras starka påverkansarbete och överlevarna för deras mod att prata om deras erfarenheter. Som barn hade de ingen makt, men nu har de fått makten tillbaka och står upp för barn. Förra året gjorde teknologiföretag en och halv miljon anmälan om sexuella övergrepp mot barn i EU. Rapporter, som används av polisen för att rädda barn. 70 procent av dessa rapporter kommer från online meddelanden. Om vi inte agerar, kommer sådana upptäckter av sexuella övergrepp mot barn att förbjudas i EU. Därför är det så brådskande att EU antar mitt förslag om att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn, vilket inkluderar möjligheten att kräva företag att upptäcka övergrepp i situationer där det finns betydande risk och ifall förebyggande åtgärder har misslyckats.”

”SHAME - European Stories” debuterades förra året på Venedigbiennalen och visades i oktober 2022 på Europarådet i Strasbourg, varefter utställningen har rest runt Europa. I Helsingfors är utställningen öppen för publiken i en vecka, från 27 maj till 2 juni, i Mall of Tripla.

Genom en samling av överlevares vittnesmålsporträtt, tagna av den prisbelönta fotojournalisten Simone Padovani, framför utställningen det akuta behovet för EU att implementera omfattande lagstiftning och vidta avgörande åtgärder för att skydda alla barn runtom Europa. Då sexuellt våld mot barn i allt större utsträckning sker online, är det allt mera brådskande att göra internet säkert för barn.


"Detta sexuella våld på Internet måste stoppas", betonar Guido Fluri, initiativtagaren till Justice Initiative, "för bakom varje bild finns ett övergrepp." "Och bakom varje övergrepp finns ett barn som lider."
Guido Fluri fortsätter: "Å ena sidan bör överlevare av sexuellt våld få mer stöd. Å andra sidan handlar det om att förebygga barn från att utsättas för fortsatta övergrepp. Vi kräver att Europeiska unionen inför en global ledarskapsposition och röstar för det nuvarande lagförslaget för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn så att vi kan skydda alla barn och ungdomar och skapa rättvisa för överlevare."

Ett av fem barn utsätts för sexuellt våld i Europa, och hundratusentals offer lever bland oss. Genom att bryta tystnaden kan vi stärka både skyddet av barn och förverkligandet av barn och offers rättigheter i Europa på lång sikt.

”Sexuellt våld mot barn på nätet är ett problem av epidemiska proportioner. Vi måste agera nu med kraftfulla lagändringar för att skydda våra barn”, säger Nina Vaaranen-Valkonen, verksamhetsledare, Skydda Barn rf

Mer än 28 000 personer har skrivit under en internationell namninsamling som lanserats av Justice Initiative, tillsammans med grupper som representerar överlevare och barnskyddsorganisationer från hela Europa, för att visa stöd för den förslaget på förordning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Om Skydda Barn rf:

Skydda Barn rf, Suojellaan Lapsia ry är en Helsingforsbaserad barnskyddsorganisation som arbetar för att stoppa alla former av sexuellt våld mot barn. Skydda Barn rf antar en forskningsbaserad metod med helhetsgrepp för att förebygga sexuella trakasserier, grooming och sexuellt våld mot barn.

Om Justice Initiative

Justice Initiative, grundat av den schweiziska Guido Fluri Stiftelsen, är ett initiativ som stöds av offer grupper, forskare och icke-statliga organisationer över hela Europa, som går samman för att stärka barnskyddet och förverkligandet av barns och offers rättigheter i Europa.

Tilläggsinformation:

Matilda Sandvik

Barnrättsspecialist

+358400818002

matilda.sandvik@suojellaanlapsia.fi

Nina Vaaranen-Valkonen

Executive Director, Senior Specialist & Psychotherapist at Protect Children

+358407478829

nina.vaaranen-valkonen@suojellaanlapsia.fi

Comments


bottom of page