top of page
  • Protect Children

Nytt material som stöd till barns digitalvardag och för att förebygga sexualbrott på nätet

Uppdaterat: 21 juli 2022

PRESSMEDDELANDESkydda Barn rf har i samarbete med Europarådet tillverkat de svenskspråkiga "Kiko och Mångamejen"-materialen för att förebygga sexualbrott mot småbarn på nätet. Vi stärker särskilt förebyggandet av CSAM brott (child sexual abuse material, dvs. Övergreppsmaterial), där material som grovt kränker barnets rättigheter och som bevisar sexuella övergrepp mot barn har spridits på nätet.


Den teknologiska utvecklingen har lett till allt yngre barns användning av digitala medier, och studier visar att majoriteten av de finländska barnen i åldern 5–6 år använder smarta enheter ganska självständigt. Tyvärr återspeglas denna självständiga användning av digitala enheter i den statistiska ökningen av sexualbrott mot barn, och allt yngre barn har fallit offer för sexualbrott på nätet. Till exempel i den stora brottshärvan i Mellersta Finland, som berörde 200 barnoffer, var offren mellan 5 och 13 år gamla. Mängden olagligt CSAM övergreppsmaterial på nätet har också ökat på explosivt sätt. Skydda Barn rf:s specialister har klassificerat (2020–2022) som del av den internationella alliansen Project Arachnid mer än 700 000 enskilda bilder av sexuellt våld mot barn, vilket har lett till en begäran om att mer än en halv miljon bilder ska tas bort från nationella och internationella onlinetjänster.


Kiko- materialet som tillverkats av Skydda Barn rf:s specialister är översättningar från Europarådets “Kiko and the Manymes” innehåll. Materialet innehåller också en skild, tydlig guide för föräldrar för att skydda barn och den kan också användas inom småbarnspedagogiken. Guiden ger konkreta praktiska exempel för vuxna för att skydda barn från sexuellt våld på nätet. Kiko- barnboken underlättar diskussioner om digitala säkerhetskunskaper och regler relaterade till smarta enheter med barnet. Materialet kan laddas ner gratis från Skydda Barn rf:s materialbank både på finska och svenska.

"Barn behöver vuxnas närvaro och vägledning för en säker användning av digitala medier redan innan de självständigt använder smarta enheter. De enkla och praktiska materialen som vi producerar för barnfamiljer förebygger sexualbrott mot barn, speciellt CSAM brott. Allt vårt material bygger på barnets rättigheter och ingår i vår "Varhain on Parhain" digitala säkerhetsutbildningsmodell. Vårt arbete bygger starkt på forskningsdata och genom våra medlemskap i Social- och hälsovårdsministeriets Åtgärdsplan för en barndom utan våld och i det nationella genomförandet av Lanzarote-konventionen.” konstaterar Nina Vaaranen-Valkonen, Skydda Barn rf:s verksamhetsledare, specialsakkunnig, psykoterapeut.

Kiko-materialen har tillverkats som en del av samarbetsprojektet “Collaborating to Prevent: a holistic approach in protecting children from sexual violence online”, finansierat av Nordiska ministerrådet och lett av ECPAT Norge. Vårt mål är att främja gränsöverskridande forskning om användare av CSAM övergreppsmaterial på Dark Web och att främja forskningsbaserade åtgärder och insatser för att skydda barn.Comments


bottom of page