top of page
  • Protect Children

Ny, innovativ #MyFriendToo-webbplats främjar rapportering av sexualbrott till vuxna

Uppdaterat: 10 apr.

PRESSMEDDELANDE 24.1.2023


Det uppskattas att endast 12% av sexualbrott mot barn anmäls till myndigheterna - Skydda Barn rf:s nya, innovativa #MyFriendToo-webbplats främjar rapportering av sexualbrott till vuxna


Trakasserier, grooming och sexuellt våld mot barn och unga är en form av dold kriminalitet, där endast en bråkdel av brotten kommer till vuxnas eller myndigheters kännedom. Målet med MyFriendToo-webbplatsen är att ge ungdomar tydlig information och vägledning i situationer där de får veta att deras vän har utsatts för sexuellt våld.


Flera studier visar att barns och ungdomars vänner ofta är de första som får veta om trakasserier, grooming och sexuellt våld. I sin senaste forskning betonar Lahtinen (2022) att barn och unga nog berättar om deras erfarenheter av sexuellt våld, men främst till sina vänner. Som ett resultat förblir brotten dolda från vuxna och myndigheterna, och förövarna går ostraffade. Samtidigt bär vännerna på en tung hemlighet och barnoffret blir utan det stöd och den vård de behöver.


I Finland finns det flera lågtröskeltjänster och rapporteringskanaler för barn och unga genom vilka man kan anmäla trakasserier, grooming och sexuellt våld samt missbruk eller okontrollerad spridning av nakenbilder på nätet.


“Dold brottslighet handlar inte om brist på stödtjänster. Det handlar om att barn och unga inte berättar för vuxna om vad de utsätts för, utan i första hand till sina vänner. Vi utvecklade MyFriendToo webbplatsen som svar på forskningsresultaten, och vårt mål är att öka och stärka ungas delaktighet samt rapporteringen av trakasserier, grooming och sexualbrott till vuxna och myndigheterna," betonar Nina Vaaranen-Valkonen, verksamhetsledare, specialsakkunnig och psykoterapeut vid Skydda Barn rf.

”Det är förståeligt att ungdomar vill vara lojala mot varandra. MyFriendToo-webbplatsen ger tydliga instruktioner om hur och varför det är viktigt att uppmuntra en vän att berätta för en vuxen eller för myndigheterna om en vän blir offer för sexuellt våld. Webbplatsen finns på finska, svenska och engelska och information om materialen delas till barns och ungas vardagsmiljöer, till exempel skolor,” säger Katariina Leivo, specialist i utvecklingspsykologi vid Skydda Barn rf.

MyFriendToo webbplatsen ökar barns och ungas kunskap och förståelse om vikten av att dela information både för offrets återhämtning och för att förebygga trakasserier, grooming och sexuellt våld. När det gäller sexualbrott mot barn och unga på nätet kan till och med en enda anmälan till myndigheterna ha lett till utredning av tiotals och till och med hundratals sexualbrott mot barn och unga med hjälp av polisens högkvalitativa förundersökning.


Mer information


Skydda Barn rf är den enda organisationen i Finland vars dagliga arbete enbart fokuserar på att förebygga sexuella trakasserier, grooming och sexuellt våld mot barn nationellt och internationellt.


Nina Vaaranen-Valkonen,

Verksamhetsledare, specialsakkunnig, psykoterapeut.

Tfn 040 747 8829, nina.vaaranen-valkonen(at)suojellaanlapsia.fi
Comments


bottom of page