top of page
  • Protect Children

Mediefostran med hjälp av bildkonst

Uppdaterat: 21 juli 2022

BLOGGINLÄGG


Skydda Barn rf planerade och förverkligade en konstsmedja tillsammans med en bildkonstskola i Helsingfors.Konstsmedjan, med mediefostran som tema, tog speciellt i hänsyn barnens deltagande. Deltagarna var barn i 6–14 års åldern. Introduktionen till mediefostran presenterades av specialsakkunniga, verksamhestledare Nina Vaaranen-Valkonen och bildkonstskolans lärare vägledde barnens pysslande och målande.

Konstsmedjan, som använde sig av en trafikljusmodell, förverkligades som en del av Skydda Barn rf:s verksamhet som strävar till att förstärka digitala säkerhetskunskaper. Målet var barnens deltagande samt framförandet av deras erfarenheter och röster. Konstsmedjan uppmuntrade barnen till att fundera på deras egna trygga mediabruk med hjälp av konst samt trafikljusmodellen. Då barnen målade och pysslade, diskuterade och berättade de samtidigt om vilka saker för dem är trevliga och tillåtna, alltså saker som signalerar ett grönt ljus i mediabruket, samt vilka saker de bör vara försiktiga med, alltså saker som signalerar ett gult ljus. Barnen berättade om och målade också saker som signalerar ett rött ljus, sådana innehåll på nätet som de anser vara förbjudna, otrevliga eller skrämmande.Konstsmedjan, med mediefostran som tema, demonstrerade tydligt att barn har erfarenhet och

information gällande nätets trevliga innehåll, men också om skadligt innehåll och risker. I diskussionerna kom fram till exempel kedjebrev, online-spel, kontaktförfrågningar från främlingar, berättelser som liknar sig spöksagor samt annat obehagligt innehåll. Också åldersbegränsningar och vikten av att respektera dem diskuterades.


Trafikljusmodellen som inleddes i konstsmedjan finns nu också på Tryggt i digitaltrafiken projektets nya hemsida. Trafikljusmodellen kommer att användas för att skapa en inlärningsmodul för specialpedagoger, men den kan användas också av föräldrar samt andra professionella som arbetar med barn och unga, som en del av diskussioner relaterade till mediefostran. Det finns också en skild version av modellen för barn, med hjälp av vilken de kan själva reflektera på deras mediabruk samt lära sig att identifiera nyttor och risker som existerar där innan.


Under det 1,5 år långa Tryggt i digitaltrafiken projektet kommer det att skapas inlärningsmoduler för att stöda småbarnspedagogik, skolor, samt hemmens mediefostran. Uppgiftsmodulerna innehåller aktuella teman och synpunkter för ett tryggt mediabruk och digitala säkerhetskunskaper. Uppgiftsmodulerna kan användas av alla professionella som arbetar med barn för att hjälpa med arbetet inom mediefostran. Uppgiftsmodulerna kommer att

vara en del av innehållet som skapas för mediefostran inom projektet.Comments


bottom of page