top of page
  • Protect Children

Datainsamlingen av "Vår röst - Enkät om sexuella övergrepp i barndomen" påbörjas

Uppdaterat: 2 okt. 2023

AKTUELLT


Vi har påbörjat datainsamlingen av "Vår röst- Enkät om sexuella övergrepp i barndomen". Enkäten riktar sig till personer över 18 år som har blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Det primära målet med enkäten är att lyfta fram rösten och visdomen av individer som utsatts för sexuellt våld i sin barndom. Informationen som samlas in används för att vägleda påverkansarbete och för att påverka lagstiftningen, med mål att stärka offers rättigheter och för att stärka barnskyddsåtgärder.
Genom att svara på enkäten kan du hjälpa till att skydda barn från sexuellt våld och främja offers rättigheter.Commentaires


bottom of page