top of page
  • Protect Children

Brev till EU: "Vi måste göra internet till en säker plats för barn"

AKTUELLT


Den 18 november 2022 – Europeiska dagen för skydd av barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, undertecknade Skydda Barn ett öppet brev till den Europeiska Unionen där man efterlyste starkare åtgärder för att göra internet till en säker plats för barn.
Skydda Barn undertecknade brevet som medlem i EU Child Sexual Abuse Legislation Advocacy Group (ECLAG) med Missing Children Europe, Terre des Hommes, Thorn, Internet Watch Foundation, och ECPAT International.


"Det som hittills har gjorts av hela barnskyddsekosystemet, inklusive teknologiföretag, förtjänar applåder. Alla frivilliga åtgärder måste fortsätta med en stark rättslig grund och ett stabilt regelverk. Men när man tittar på problemets exponentiellt växande omfattning är det uppenbart att detta inte kommer att räcka. EU måste leva upp till sitt löfte att göra internet till en säker plats för barn."

Comments


bottom of page